Kamusal Mekanlarda Kalite: Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsünde Kullanıcı Görüşlerine Dayalı Kalite Değerlendirmesi

dc.contributor.advisor Özsoy, Ahsen tr_TR
dc.contributor.author Atabek, Ebru tr_TR
dc.contributor.department Bina Bilgisi tr_TR
dc.contributor.department Building Technology en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-18T15:21:27Z
dc.date.available 2015-11-18T15:21:27Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kentler içinde yer alan binalar arasında kalan açık alanlar olarak tanımlanabilen kamusal mekanlar, kalite konusu bağlamında incelenmektedir. Kamusal mekanların kullanıcı gereksinimlerine cevap verebilmeleri için gerekli kalite göstergelerinin geliştirilmesine yönelik, çevre kalitesine bağlı bazı bulgular ortaya konmaktadır. Bu amaçla, Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsüyle ilgili kalite göstergelerinin ortaya konmasına yönelik olarak, anket çalışması ve bilişsel haritalama yöntemleri kullanılarak bir alan çalışması yapılmıştır. Böylelikle, kamusal mekanların kullanıcılar tarafından farklı algılama biçimleri ve bu mekanlarda gerçekleşen davranışlar belirlenmiş olup, bu veriler kalite konusuyla ilişkilendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar, oluşturulan kamusal mekanların her boyutta kullanıcı gereksinimlerini karşılaması, muhtemel davranışlara uygun olanaklarla donatılmış olması ve çevre kalitesine bağlı olarak görsel girdilere sahip olması gerektiği gerçeğini açıkça ortaya koymaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the public spaces, which can be defined as the open places between buildings, are studied in the context of environmental quality. The study defines that, in order to meet the user needs, public places must have some quality findings. For this aim, a case study is made about Yıldız Technical University campus to define quality findings using two methods: questionnaries and cognitive mapping. As a result, different people’s way of perceiving the environment, and the behaviors that occur in these areas are expressed and these results are related with the topic “quality”. The results clearly expose the reality that, public places must have some characteristics to meet user needs, prepare a setting appropriate to probable behaviors and must have some visual and perceptual inputs related to environmental quality. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10433
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Algılama tr_TR
dc.subject Gereksinim tr_TR
dc.subject Kalite tr_TR
dc.subject Perception en_US
dc.subject Needs en_US
dc.subject Quality en_US
dc.title Kamusal Mekanlarda Kalite: Yıldız Teknik Üniversitesi Kampüsünde Kullanıcı Görüşlerine Dayalı Kalite Değerlendirmesi tr_TR
dc.title.alternative Quality In Public Places: Quality Evaluation In Yildiz Technical University Campus Based On User Opinions en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
823.pdf
Boyut:
28.85 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama