Gemi Hareketlerinin İncelenmesi Ve Gemilere Uygulanması

dc.contributor.advisor Taylan, Metin tr_TR
dc.contributor.author Tezdoğan, Tahsin tr_TR
dc.contributor.authorID 402520 tr_TR
dc.contributor.department Gemi İnşaatı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Naval Architecture en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-06-17 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-05T14:29:01Z
dc.date.available 2015-06-05T14:29:01Z
dc.date.issued 2011-06-21 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Gemilerin genel performansı, görev yapacağı denizlerde sahip olduğu denizcilik özelliklerine bağlıdır. Gemilerin her türlü hava ve çevre koşullarında kendisinden beklenen görevleri hız ve rotasını koruyarak eksiksiz yerine getirmesi gereklidir. Bundan dolayı, gemi hareketlerinin tahmini ve denizcilik özelliklerinin ortaya çıkarılması dizayn aşamasındaki bir gemi için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, iki boyutlu lineer dilim teorisine bağlı olarak çalışan bir bilgisayar yazılımı (ShipmoPC) yardımıyla gemi hareketlerinin tayini ve gemilerin denizciliği üzerine genel bir araştırma yapılmıştır. Bu amaçla, gemi hareketleri, ek direnç, hareket kaynaklı denge kaybı olayları, dövünme ve düşey ivme konuları detaylı olarak çalışılmıştır. Ayrıca, çeşitli gemi türleri üzerine değişik uygulamalar yapılmıştır. Bu tez kapsamında, bilgisayar yazılımının dayandığı teoriler ve kullanmış olduğu hidrodinamik yöntemler üzerine çeşitli incelemeler yapılmış ve bu yolla elde edilen sonuçlar, çeşitli diğer yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Son olarak, programın doğrulamasına yönelik olarak deneyler gerçekleştirilmiş ve bu deneylerin sonuçları programın verdiği çıktılarla mukayese edilmiştir. Böylece, programın gemi hareketlerini tahmin etmedeki güvenilirliği detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The overall performance of ship depends on the seakeeping performance in specified sea areas where the vessel operates. She is expected to fulfil her mission in almost all weather and sea states without compromising her safety. Therefore, prediction of ship motions and seakeeping performance are very important for a ship in the preliminary design stage. In this present thesis, ship motions and seakeeping of ships were investigated by the aid of a- two dimensional linear strip theory based commercial software (ShipmoPC). For this purpose, ship motions, added wave resistance, motion induced interruption, slamming, and vertical acceleration were studied. In addition, various applications were conducted for different type of ships. Within the scope of this thesis, some of the theories and hydrodynamic methods used in the software were explored and the obtained results were compared to other different methods. Finally, the validation study of the software with experiments was also expressed. The experimental results were compared to outputs of the software accordingly. Thus, reliability of the software to predict the ship motions was presented in details in the thesis. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4245
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Gemi hareketleri tr_TR
dc.subject Denizcilik tr_TR
dc.subject Dilim teorisi tr_TR
dc.subject Ship motions en_US
dc.subject Seakeeping en_US
dc.subject Strip theory en_US
dc.title Gemi Hareketlerinin İncelenmesi Ve Gemilere Uygulanması tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of Ship Motions And Application To Ships en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11584.pdf
Boyut:
5.2 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama