Gemi Hareketlerinin İncelenmesi Ve Gemilere Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-06-21
Yazarlar
Tezdoğan, Tahsin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Gemilerin genel performansı, görev yapacağı denizlerde sahip olduğu denizcilik özelliklerine bağlıdır. Gemilerin her türlü hava ve çevre koşullarında kendisinden beklenen görevleri hız ve rotasını koruyarak eksiksiz yerine getirmesi gereklidir. Bundan dolayı, gemi hareketlerinin tahmini ve denizcilik özelliklerinin ortaya çıkarılması dizayn aşamasındaki bir gemi için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, iki boyutlu lineer dilim teorisine bağlı olarak çalışan bir bilgisayar yazılımı (ShipmoPC) yardımıyla gemi hareketlerinin tayini ve gemilerin denizciliği üzerine genel bir araştırma yapılmıştır. Bu amaçla, gemi hareketleri, ek direnç, hareket kaynaklı denge kaybı olayları, dövünme ve düşey ivme konuları detaylı olarak çalışılmıştır. Ayrıca, çeşitli gemi türleri üzerine değişik uygulamalar yapılmıştır. Bu tez kapsamında, bilgisayar yazılımının dayandığı teoriler ve kullanmış olduğu hidrodinamik yöntemler üzerine çeşitli incelemeler yapılmış ve bu yolla elde edilen sonuçlar, çeşitli diğer yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Son olarak, programın doğrulamasına yönelik olarak deneyler gerçekleştirilmiş ve bu deneylerin sonuçları programın verdiği çıktılarla mukayese edilmiştir. Böylece, programın gemi hareketlerini tahmin etmedeki güvenilirliği detaylı bir şekilde ortaya konulmuştur.
The overall performance of ship depends on the seakeeping performance in specified sea areas where the vessel operates. She is expected to fulfil her mission in almost all weather and sea states without compromising her safety. Therefore, prediction of ship motions and seakeeping performance are very important for a ship in the preliminary design stage. In this present thesis, ship motions and seakeeping of ships were investigated by the aid of a- two dimensional linear strip theory based commercial software (ShipmoPC). For this purpose, ship motions, added wave resistance, motion induced interruption, slamming, and vertical acceleration were studied. In addition, various applications were conducted for different type of ships. Within the scope of this thesis, some of the theories and hydrodynamic methods used in the software were explored and the obtained results were compared to other different methods. Finally, the validation study of the software with experiments was also expressed. The experimental results were compared to outputs of the software accordingly. Thus, reliability of the software to predict the ship motions was presented in details in the thesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Gemi hareketleri, Denizcilik, Dilim teorisi, Ship motions, Seakeeping, Strip theory
Alıntı