Türk halk oyunlarının dahnelenmesinde mimik ve makyaj

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Güvenir, Şükran
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
İlk çağlarda ilk insan duygu ve düşüncelerini ifade etmek için tabiat ve hayvan sesleri ile jest ve mimiklerden faydalanarak taklidi meydana getirmiştir. Taklid zaman içinde temsili doğurmuş ve bu taklid - temsille birlikte dans da beraberinde oluşturmuştur. Bütün gösteri sanatları gibi Halk Oyunları da köklerini ilkel dini inanışlardan, törenlerden almış ve yıllar boyu gelişim geçirerek günümüze kadar gelmiştir. Günümüzde, toplumun ve insanın gerçeklerini yansıtan halk oyunları bir sahne sanatı olmuş, belli bir düzen ve disiplin isteyen, seyirciye dönük bir sistem oluşmuştur. Türk Halk Oyunları bir sahne sanatı olduğuna göre sahnenin ve sahnelemenin kurallarını yerine getirmek zorundadır. Bu kuralların içinde yer alan mimik ve makyaj da sahnelemenin etkileyici bir şekilde yapılmasında en önemli etkendir. Bedeni iyi kullanabilirsek, mimik daha açık ve rahat ifade verecektir. Bu yüzden mimiği incelemeden önce bedeni iyi kullanabilmek için beden dirinin ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını açıklama gereğini duyduk. Mimiğin bilinçli olarak da etkilenebildiğim,.belli hislerin belli yüz ifadeleriyle anlatılabildiğmi çeşitli örneklerle ve şekillerle gördük. Bunun yanında duyguyu düşüncede tanımlayabilmek ve doğru olarak dışa vurabilmek, VI ancak mimik alıştırmalanyla mümkün olacağı için, bu konuya da çalışmamızda yer verdik. Mimiği destekleyen başka bir unsur da makyajdır. Mimikle, makyaj bir bütündür. Herhangi birinin eksikliği bütünlüğü bozacaktır. Önemli olan başka bir nokta da makyajı doğru ve yerinde yapmaktır. Şöyle ki, oyun seyirlik yani sözlü (tiyatral) bir oyunsa tiplere göre karakter makyajı uygulanmalı, sadece dans sergilenecekse gözler ağırlıklı olmak üzere güzellik makyajı uygulanmahdrr. Tabii ki her zaman ışık göz önünde bulundurulmak zorundadır. Bu çalışmada sahne sanatının önemli bir dalı olan halk oyunlarında mimik ve makyajın önemi ve gerekliliği açıklanmıştır.
Language history and art are the basis of emotion and the thought. Although the langugaees of the nations could be idfferent people may still compromise on smilar thoughts. Thus, the gap that occure between different nationalities is filled up via emotions and thoughts. The branches of art whatever is the topic and the materials are will always mean to describe man Humanbeings they strive to reflect their emotions and opinions by using different means. Like poem requires speecp, musie voice / sound and architecture stone. Humanbeings explain themselves thru different ways of art. Folk - dance is another means of explaanation of desire, emotion human nature and the spirit of the manukind. Turkish people give much importance to folk dances. We may, even see kind of dance figures in the rutuals of Mevlana and in different regional and religious praying session. The origin of folk - dancing is the "Şamanism". Although we do not have a written record concerningn the birth of folk - dancing, we can still assume that it goes for beyond the centuries judging from the figures in the caves in the early civilisations. Primitive tribesman did not have any idea about the reasons for the natural events from wind to the birth and the death. vm They had animated they fears, worries, haypriess, and expectation by body language that also included dancing. Our anchestors were nomadic people who for centuries never considered a settled life. They were almost unified with teh nature as they made use of all of its cmomponents. They had also used a lot of theme concerning nature, animals, plants trees etc. In their animations and dances. In the basic environment of folk - dancing we can mention about the preparation and the stage phases. Folk - dances are often performed in teh public events like the Anatolian wedding ceremonies. Besides the ameteur performances folk - dances are academically professionally and studied and performed at the international arenas all messaging national motives of the cultural heritage of a country, its people and nature. Language history and art are the basis of emotion and the thought. Although the langugaees of the nations could be idfferent people may still compromise on smilar thoughts. Thus, the gap that occure between different natinalities is filled up via emotions and thoughts. The branches of art whatever is the topic and the materials are will always mean to describe man Humanbeings they strive to reflect their emotions and opinions by using different means! Like poem requires speecp, musie voice / sound and architecture stone. Humanbeings explain themselves thru different ways of art. IX During the performance of a folk - dance we may see some cultural figures like "Zenne", "Köçek", "Çoban" make - up is an important means as those claracteristics are animated. Make - up, gesture, miniu hair and costume are necessary for the composition. We have expalained mimic and gesture in our work. Even a very healthy face will book quite pale in the satge light, there fore the color of the hights should be carefully chosen. The performers should perform a plain show in front of the audience. Primitive tribesman did not have any idea about the reasons for the natural events from wind to the birth and the death. They had animated they fears, worries, haypriess, and expectation by body language that also included dancing. Our anchestors were nomadic people who for centuries never considered a settled life. The dances with music compromises animation, imitation, make - up, mimic, and accessions and is performedfor the audiences. These type of performances reflect the expectations, desires, inner world, their sorrow and happiness. Even a very healthy face will book quite pale in the satge light, there fore the color of the hights should be carefully chosen. The performers should perform a plain show in front of the audience. As a result the coordination of make - up gesture and mimic are crucial to perform a good show for the people.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2001
Anahtar kelimeler
Halk Bilimi (Folklor), sahne ve görüntü sanatları, Beden dili, Halk oyunları, Makyaj, Türk halk oyunları, folklore, performing and visual arts, body language, folk dances, make-up, Turkish folk dances
Alıntı