Kimyasal Ankrajların Davranışlarının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Seyhan, Engin Cüneyt
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sertleşmiş beton ve/veya betonarme elemanlarda oldukça sık olarak kullanılan ankrajları en genel haliyle iki farklı gruba ayırabiliriz. Bu grupların ilkini mekanik ankrajlar oluşturur. Sertleşmiş betonda uygulanan ikinci grup ankrajlar ise kimyasal ankrajlardır. Son yıllarda polimer teknolojisindeki gelişmeler daha yüksek performanslı yapıştırıcıların üretimine imkan verirken özellikle sertleşmiş betonda donatı çubukları ile yapılacak ankraj imalatlarını da mümkün kılmıştır. Kimyasal ankrajlarda söz konusu dış yükler, ankraj çubuklarının delik içerisine yapıştırılmasında kullanılan yapıştırıcı ile beton arasındaki aderans kuvveti ile taşınır. Kimyasal yapıştırıcılar ile yapılan ankrajların hızlı ve pratik olması maliyetlerinin düşmesine neden olurken bu imalatları oldukça cazip kılmıştır. Özellikle betonarme yapıların onarılması ve güçlendirilmesi uygulamalarında büyük miktarlarda ihtiyaç duyulan donatı ankrajları için tek uygun yöntem olarak kabul edilen kimyasal ankrajlar sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Ancak bu ankrajların imalatları ile ilgili kurallar ve performans bilgileri kimyasal yapıştırıcı üreticileri tarafından genel ifadelerle verilmekte ve ankrajların davranışları konusunda herhangi bir bilgi verilmemektedir. Bu nedenle bu çalışmada Türkiye’deki mevcut yapıları temsil etmek üzere seçilen düşük dayanımlı bir beton içerisine farklı tiplerde kimyasal yapıştırıcılar kullanıldığı, ankraj çapının, ankraj derinliğinin, donatı çapının ve ankraj deliklerinin hazırlanma yöntemlerinin değişken olarak incelendiği kimyasal ankrajlara yönelik bir dizi deney yapılmıştır.
The most common used post-installed anchors can be divided into two main groups. The mechanical anchors consist the first group. The second main group includes the chemically bonded anchors. The recent developments in the polymer chemistry make the high performance adhesives, which could be used for anchoring, possible. The environmental loads are carried by the adhesion forces occur between the adhesive and the concrete surfaces in the anchor hole. The post-installed chemically bonded anchors make the application fast and easier, which causes to decrease of the construction cost. Especially in the repair and strengthening projects, which needs to use chemically bonded anchors in huge amounts, become the most popular technique for anchoring. But all the application procedures and performance data are given by adhesive manufacturers and nothing about the behaviour of anchors. Therefore, in this study, some of the variables, which could affect the anchor behaviour such as adhesive type, anchor width, anchor depth, anchor bar’s diameter and the surface preparation method have investigated under unidirectional tensile loads.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
ankraj, yapıştırıcı, beton, güçlendirme, dayanım, anchor, adhesive, concrete, strengthening, strength
Alıntı