Üretim Performansı Ölçümü İçin Bir Yöntem

dc.contributor.advisor Gözlü, Sıtkı tr_TR
dc.contributor.author Türker, Mehmet Fatih tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:11Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:11Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Analitik Hiyerarşi Yöntemi kullanılarak bir işletmenin üretim süreçlerinin performans ölçümü yapılmıştır. Çok boyutlu bir performans ölçüm sisteminin kullanıldığı çalışmada, performans, dört ana boyutta incelenmiştir. Finansal boyut, süreç boyutu, kalite boyutu ve çalışan ve gelişim boyutlarının alt başlıkları belirlenerek bu başlıklardan alınan performans puanları toplanmış ve genel bir performans puanına ulaşılmıştır. Değerlendirme, 2006 yılının 4 çeyrek verisi ile yapılmıştır. Sonuç olarak, çok boyutlu bir performans sisteminin ölçüm değerlerini ve iyileştirme fırsatlarını anlaşılabilir şekilde ortaya koyabildiği görülmüştür. Bununla birlikte, performans sisteminin standart bir formatının olamayacağı, gerek uygulanan birime veya işletmeye göre, gerekse de aynı birin içerisinde gereksimler doğrultusunda zaman içerisinde değişebilecek/gelişebilecek esnekliğe sahip olması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the measurement of manufacturing process performance of a factory has been made using Analitical Hierarchy Method. In the study, where a balanced performance measurement system has been used, performance has been evaluated in four major dimentions. The subcriterias of four dimentions – which are financial, process, quality and workforce and improvement – has been added up and a general performance point has been generated. Evaluation has been made using four quarter data of 2006. Consequently, it has been revealed that a balanced performance measurement system can easily show performance results and indicate improvement opportunities. Moreover, it is seen that a measurement system should have the flexibility to be changed/improved according to the needs of different departments, factories or in case of different occasions. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2056
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Performan Ölçümü tr_TR
dc.subject Üretim tr_TR
dc.subject Analitik Hiyerarşi tr_TR
dc.subject Performance Measurement en_US
dc.subject Manufacturing en_US
dc.subject Analytical Hierarchy en_US
dc.title Üretim Performansı Ölçümü İçin Bir Yöntem tr_TR
dc.title.alternative A Method For Manufacturing Performance Measurement en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7569.pdf
Boyut:
861.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama