Kolonları Dipten Ankastre Çok Katlı Bir Çelik Yapının Zaman Tanım Alanında Karşılaştırmalı Boyutlandırılması

dc.contributor.advisor Bayramoğlu, Güliz tr_TR
dc.contributor.author Orakoğlu, Hakan tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-02-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:26:51Z
dc.date.available 2015-07-03T11:26:51Z
dc.date.issued 2009-02-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, çok katlı bir çelik büro ve toplu binasının karşılaştırmalı statik hesabı, kontrolleri ve çizimleri yapılmıştır. Statik hesapta TS648 “Emniyet Gerilmeleri Yöntemi” ve Deprem yönetmeliği 2007 (DBYBHY 2007)’e göre boyutlandırma yapılmıştır. Yapı geometrisi ve bina parametrelerine göre süneklik düzeyi yüksek olarak tasarlandı. Yapının çok katlı yapı olması nedeniyle, DBYBHY 2007’e göre dinamik analiz yapıldı. Seçilen dinamik analiz hesap yöntemi, zaman tanım alanında hesap yöntemidir. Bu hesap yöntemine göre araştırılan bir çok ivme kaydından, yapının zemin ve deprem parametrelerine göre (DBYBHY 2007 temel alınarak) uygunluğuna karar verilenler seçildi. İvme kayıtlarının belirlenmesinde, sadece yönetmelik değil, yapıda depremden oluşan toplam taban kesme kuvvetleri de baz alındı. Deprem yükünün yanı sıra rüzgar ve düşey yükler de TS 498’e göre belirlendi. Taşıyıcı sistem, yapının geometrisine bağlı olarak, bina kısa yönünde çerçeveli diyagonal çaprazlı, diğer yönde dış merkezli çaprazlı olarak yapılması sonucuna ulaşıldı. Kolonları temele ankastre mesnetli teşkil edildi. Seçilen deprem kayıtlarından maksimum etkileri oluşturan ivme kaydı seçilerek boyutlandırma yapıldı. Yapının temel hesabı TS 500 “Taşıma gücü” yöntemine göre yapıldı. Yapıda çok fazla sayıda birleşim ve eleman olması bakımından en elverişsiz kesit ve iç kuvvetlere göre eleman ve bileşim hesaplarında DBYBHY 2007 kapasite kontrolleri, yüksek sünek yapı ve deplasman kontrolleri yapıldı. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it has been come out that relative static calculations controls and drawings. According to TS648 “allowable stress design method” and Turkish Earthquake code 2007 (TEC2007), it has been done. Ductility class high is determined as parameters of building and eartquake zone. TEC2007 has determined to a high rise steel structure, Dynamic analysis must have been reqiured. It is time history analysis. To this code, between lots of searched earthquake accelerations recordings, agreeable recordings which have cheched by TEC2007 has been chosen. These recordings also have been provided to base shear forces from earthquake. Expect of Earthquake load, wind load and vertical loads have been assigned to TS498. Structural System has both diagonal steel braces and rijit frames on short direction of building. On the other direction, only co-eccantiric braces have been orginezed. Columns have rijid supports. Maximum effects on Structural System and frames of building have been chosen between suitable recordings and building has been designed. Foundation calculations have been established to TS500. Building has lots of frames and joints, so statical calculations have been finished to TEC2007 belonging to controls of capasite, controls of high ductility class buildings, and displacements on unfavourable frames and internal forces. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6440
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Çok katlı Çelik tr_TR
dc.subject Boyutlandırma tr_TR
dc.subject Zaman Tanım Alanında hesap tr_TR
dc.subject A high rise steel structure en_US
dc.subject Time history analysis en_US
dc.subject Design en_US
dc.title Kolonları Dipten Ankastre Çok Katlı Bir Çelik Yapının Zaman Tanım Alanında Karşılaştırmalı Boyutlandırılması tr_TR
dc.title.alternative High Rise Steel Structure Having Rigid Supported Has Been Designed According To Time History Analysis en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9092.pdf
Boyut:
5.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama