Kolonları Dipten Ankastre Çok Katlı Bir Çelik Yapının Zaman Tanım Alanında Karşılaştırmalı Boyutlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-06
Yazarlar
Orakoğlu, Hakan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çok katlı bir çelik büro ve toplu binasının karşılaştırmalı statik hesabı, kontrolleri ve çizimleri yapılmıştır. Statik hesapta TS648 “Emniyet Gerilmeleri Yöntemi” ve Deprem yönetmeliği 2007 (DBYBHY 2007)’e göre boyutlandırma yapılmıştır. Yapı geometrisi ve bina parametrelerine göre süneklik düzeyi yüksek olarak tasarlandı. Yapının çok katlı yapı olması nedeniyle, DBYBHY 2007’e göre dinamik analiz yapıldı. Seçilen dinamik analiz hesap yöntemi, zaman tanım alanında hesap yöntemidir. Bu hesap yöntemine göre araştırılan bir çok ivme kaydından, yapının zemin ve deprem parametrelerine göre (DBYBHY 2007 temel alınarak) uygunluğuna karar verilenler seçildi. İvme kayıtlarının belirlenmesinde, sadece yönetmelik değil, yapıda depremden oluşan toplam taban kesme kuvvetleri de baz alındı. Deprem yükünün yanı sıra rüzgar ve düşey yükler de TS 498’e göre belirlendi. Taşıyıcı sistem, yapının geometrisine bağlı olarak, bina kısa yönünde çerçeveli diyagonal çaprazlı, diğer yönde dış merkezli çaprazlı olarak yapılması sonucuna ulaşıldı. Kolonları temele ankastre mesnetli teşkil edildi. Seçilen deprem kayıtlarından maksimum etkileri oluşturan ivme kaydı seçilerek boyutlandırma yapıldı. Yapının temel hesabı TS 500 “Taşıma gücü” yöntemine göre yapıldı. Yapıda çok fazla sayıda birleşim ve eleman olması bakımından en elverişsiz kesit ve iç kuvvetlere göre eleman ve bileşim hesaplarında DBYBHY 2007 kapasite kontrolleri, yüksek sünek yapı ve deplasman kontrolleri yapıldı.
In this study, it has been come out that relative static calculations controls and drawings. According to TS648 “allowable stress design method” and Turkish Earthquake code 2007 (TEC2007), it has been done. Ductility class high is determined as parameters of building and eartquake zone. TEC2007 has determined to a high rise steel structure, Dynamic analysis must have been reqiured. It is time history analysis. To this code, between lots of searched earthquake accelerations recordings, agreeable recordings which have cheched by TEC2007 has been chosen. These recordings also have been provided to base shear forces from earthquake. Expect of Earthquake load, wind load and vertical loads have been assigned to TS498. Structural System has both diagonal steel braces and rijit frames on short direction of building. On the other direction, only co-eccantiric braces have been orginezed. Columns have rijid supports. Maximum effects on Structural System and frames of building have been chosen between suitable recordings and building has been designed. Foundation calculations have been established to TS500. Building has lots of frames and joints, so statical calculations have been finished to TEC2007 belonging to controls of capasite, controls of high ductility class buildings, and displacements on unfavourable frames and internal forces.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Çok katlı Çelik, Boyutlandırma, Zaman Tanım Alanında hesap, A high rise steel structure, Time history analysis, Design
Alıntı