Nano Boyutlu Zeolit A Sentezi

dc.contributor.advisor Sirkecioğlu, Ahmet tr_TR
dc.contributor.author İlgün, Ahmet Burak tr_TR
dc.contributor.department Kimya Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Chemical Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:50:16Z
dc.date.available 2015-05-21T13:50:16Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, kolloidal yöntemle, berrak çözeltilerden nano boyutlu zeolit A sentezi incelenmiştir. Literatürden alınarak referans kabul edilen bir bileşim, kristal büyümesinin gözlendiği 45., 60., ve 90. dakikalarda alınan numunelerle karakterize edilmiştir. Sentezin ilerleyen zamanlarında toplanan veri ve numuneler ile ilk 12 saatlik büyüme eğrisi tamalanmış ve elde edilen ürünlerin karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Referans kabul edilen sentez bileşiminde; bileşenlerinin molar oranları değiştirilerek bileşenlerin etkisi incelenmiştir. Deneyleri gerçekleştirilen farklı bileşimlerdeki sentezlerde DLS yöntemi ile tanecik boyut dağılımı incelenmiş, XRD ve FTIR ile ürünlerin karakterizasyonu yapılmıştır. Referans bileşime göre daha küçük tanecik boyutu elde edilmiş, en çok iyileştirmenin kaydedildiği bileşimde zeolit A krsitallerinin %70’nin 60-100 nm arasında olduğu bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a composition which can yield in nano sized zeolit A is chosed from literature and referred as reference composition. Reference composition is charaterized during the begining of crystal growth 45., 60., and 90. minutes, then carried on picking up datas and samples for first 12 hours and both the growth curve and characterization of synthesis system is complated. Synthesis composition is modified via changing the molar ratios of the components, so the effects of each component is realized; particle size distribution is observed by DLS, characterization and determination of crystallinity is obtained with XRD and FTIR. The compositions that own the narrow particle size distribution than reference are observed. The most well improved composition had particle size distribution of 70% below 100 nm, between 60 nm and 100 nm. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2671
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject zeolit A sentezi tr_TR
dc.subject boyut kontrolü tr_TR
dc.subject nano tanecikler tr_TR
dc.subject zeolite A synthesis en_US
dc.subject size control en_US
dc.subject nano particles en_US
dc.title Nano Boyutlu Zeolit A Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Nano Sized Zeolite A Synthesis en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7373.pdf
Boyut:
1.06 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama