Tetra Fonksiyonel Kalikspirol Tipi Bileşiklerin Sentezi

dc.contributor.advisor Akar, Ahmet tr_TR
dc.contributor.author Eravcı, Filiz tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:16:09Z
dc.date.available 2015-07-13T10:16:09Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada tetra fonksiyonel kalikspirol tipi bileşikler sentezi incelenmiştir. Bu amaçla farklı fonksiyonel gruplar bağlı çeşitli kalikspiroller yapıları elde edilmiştir. Çalışmada, 4-fenilsiklohekzanon, siklohekzanon, 4-iodoasetofenon un pirol ile verdikleri kondenzasyon reaksiyonları sonucu kaliks[4]yapıları elde edilmiştir. Devamında 4-fenilsilkohekzanon ile sırasıyla silkohekzanon, asetofenon, 4-iodoasetofenon, 4-kloroasetofenon ve 4-nitroasetofenon kullanılarak karışık kaliks[4]piroller sentezi çalışılmıştır. Yine siklohekzanon ile sırasıyla asetofenon ve 4-iodoasetofenon kullanılarak karışık kaliks[4]piroller sentezi çalışılmıştır. Kaliks[4]pirollerin yaygınlaşan araştırma alanları göz önüne alındığında tetra fonksiyonel kalikspiroller sentezi ilgili alanlarda yapılan çalışmalara önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu noktadan hareketle, bu çalışmada, ilerdeki çalışmalara temel oluşturmak üzere tetra fonksiyonel kaliks[4]piroller sentezi çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study calixpyrrole type compounds were examined. For this aim various calixpyrroles structures were obtained which has attached different functional groups, and starting with these obtained. In the study calix[4]pyrrole structures were obtained with condensation reactions between pyrrole and 4-phenylcyclohexanone, cyclohexanone, 4-iodoacetophenone. Then mixed – calix[4]pyrroles were obtained using 4- phenylcyclohexanone with respectively cyclohexanone, acetophenone, 4-iodoacetophenone, 4-cloroacetophenone and 4-nitroacetophenone. Again mixed – calix[4]pyrroles were obtained using cyclohexanone with respectively acetophenone and 4-iodoacetophenone. When the calix[4]pyrroles wide spread research area is considered, tetra functional calixpyrrole synthesis will help to the works significantly. With the movement from this point, in this work, in order to form a base to the future works, tetra functinal calix[4]pyrroles synthesis were studied. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7483
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Kaliks[4]pirol tr_TR
dc.subject 4-fenilsiklohekzanon tr_TR
dc.subject siklohekzanon tr_TR
dc.subject asetofenon. tr_TR
dc.subject Calix[4]pyrrole en_US
dc.subject 4-phenylcyclohexanone en_US
dc.subject cyclohexanone en_US
dc.subject acetophenone. en_US
dc.title Tetra Fonksiyonel Kalikspirol Tipi Bileşiklerin Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Tetra Functional Calixpyrrole Type Compounds en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
7488.pdf
Boyut:
1.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama