Statik Sızdırmazlık Elemanlarının Performans Karakteristiklerinin Deneysel Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Erbil, Ahmet Egemen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Sızdırmazlık elemanları günümüz makine endüstrisinde önemli bir yere sahiptir. Hidrolik ve pnomatik sistemlerin giderek hakim olduğu endüstride, sızdırmazlık elemanları en dikkat edilmesi gereken makine elemanlarından biri olmuştur. Akışkanın yer aldığı bir sistemde doğru sızdırmazlık elemanının kullanılması, sistemin yüksek verimde çalışması için gerekli hususlardan biri olmaktadır. Uygun sızdırmazlık elemanının seçilmesinde, çalışma ortam koşulları ile sızdırmazlık elemanının malzeme bilgisi ve o malzemenin fiziksel, gerekli ise kimyasal özellikleri karşılaştırılarak karar verilir. Yapılan tasarım, kullanılan akışkan ve çalışma ortamı dikkate alınarak deneysel çalışmalarla da uygun sızdırmazlık elemanı belirlenebilir. Sunulan bu çalışmada statik sızdırmazlık elemanlarının (contaların) performans karakteristiklerinin deneysel analizinde flanşlı bir sistem kullanılmıştır. Buna göre tasarlanan deney düzeneği ile farklı özelliklere sahip poliüretan numuneleri deneyerek elde edilen sonuçların karşılaştırabilme imkanı sağlanmıştır. Numuneler poliüretan malzemeden dökme conta olarak hazırlanmıştır. Numuneler elde edilirken iki farklı komponentin karışım oranı, bir saniyede yüzeye dökülen conta gramajı ve contanın döküldüğü yüzey sıcaklığı değişken parametreler, ortam sıcaklığı, aynı tip malzeme ve conta makinesinin döküm hızı ise sabit parametreler olarak alınmıştır. Deneyler iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada her bir deney numunesi sabit bir basma kuvveti ile yerine monte edilerek sistem içten basınçlandırılmış ve belli bir süre içindeki basınç kaybı izlenmiştir. İkinci aşamada ise iç basınç, conta hasara uğrayıncaya kadar arttırılarak contanın hasara uğradığı basınçlar elde edilmiştir. Sunulan bu çalışmada elde edilen verilerin çalışma koşullarına göre en uygun contanın seçilmesinde kullanılması hedeflenmektedir.
Today’s machine industry, sealing components are situated in a very important place. For getting high efficieny from the system which includes fluid, designers need to select the correct sealing components. Suitable sealing component for the design could be defined by theorical knowledges as material properties, but experimental methods are severely recommended for defining the performance of sealing components. In this study, flanged joint system is used to define performance characteristics of static sealing components (gaskets) by experimental analyses. Accordingly, it is possible to be compared the test results of polyurethane foam gaskets which have different properties by using this designed testing apparatus. Samples are prepared as foam in place method by using polyurethane material. Whilst samples have been prepared, mixing ratio of 2 different materials, weight in grams value of foamed gasket in 1 second (g/s) and temperature of foamed surface are taken variable parameters. Experiments have achieved within 2 steps. At the first step, samples are placed on flange with a constant compressive force and system is pressurized by adding fluid into the flanged joint. Then, pressure loss is observed in a certain time. At the second step, closured flanged joint internal pressure is increased till gasket damaged and pressures value of gasket damaged are evaluated. With this presented study, the results obtained from the experiment are targeted to use by selecting the optimum gasket according the operating conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Statik sızdırmazlık, conta, poliüretan dökme conta, flanşlı bağlantılar, elastomer contalar, Static sealability, gasket, polyurethane foam gasket, flanged joints, elastomer seals
Alıntı