İnsansız Hava Aracı Disiplinlerarası Tasarım Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Koyuncu, Gökhan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Türkiye şartlarında kullanılabilecek bir insansız hava aracının tasarım optimizasyonu yapılmıştır. Çalışma kapsamında kavramsal tasarım evresi sonucunda ön tasarıma geçmeden önce dondurulan tasarım üzerinde kullanılması amacıyla bir optimizasyon kodu geliştirilmiştir. İnsansız hava araçlarının optimizasyonu için geliştirilen bu kod genetik algoritma kullanarak çalışmaktadır. Genetik algoritma yapısı uçak tasarımına uygun şekilde oluşturularak bir insansız hava aracı tasarımı yapılmıştır. Genetik algoritmanın ve seçilme kriterlerinin oluşturulması, evrim yönteminin belirlenmesi çalışmanın teorik bölümünü teşkil etmektedir. Çalışmada özgün karakter tasviri, özgün uygunluk fonksiyonu, özgün seçilme ve üreme kriteri ve özgün mutasyon kriteri kullanılmıştır. Seçilme kriterleri oluşturulurken uçak denklemleri kullanılmıştır. Uçak disiplinlerinden aerodinamik, itki, performans ve maliyet program dâhilinde etkileşimli biçimde çalışmaktadır.
In this study an optimization of an unmanned aerial vehicle, which is operable in Turkish territory, is made. An optimization code is developed in order to apply for designs, which are frozen at conceptual stage and ready to continue with preliminary design. This code is developed for unmanned aerial vehicles and uses genetical algorithm. The stucture of the genetical algorithm is developed according to aircraft design and a sample unmanned aerial vehicle design has been made. Genetical algorithm, selection criteria, evolution method determination and design phases are teorichal parts of this study. In this study original genetical character, original fittness function, original selection criteria and original mutation criteria have been used. While determination of selection criteria aircraft equations are used. Those disciplines, aerodynamics, propulsion, performance and cost are used in the program and they are operated interactively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
nsansız hava aracı, Uçak tasarımı, MDO, Tasarım optimizasyonu, genetik algoritma, Unmanned aerial vehicle, Aircraft design, MDO, Design optimization, genetical algorithm
Alıntı