Kuleli İnşaat Kreninin Tasarımı Ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi

dc.contributor.advisor Gerdemeli, İsmail tr_TR
dc.contributor.author Deliktaş, Okan tr_TR
dc.contributor.department Konstrüksiyon tr_TR
dc.contributor.department Construction en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-02-20 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-15T13:37:05Z
dc.date.available 2015-07-15T13:37:05Z
dc.date.issued 2010-02-24 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Gün gittikçe önem kazanan inşaat sektöründe, yapılar büyüdükçe, bu yapıların daha hızlı inşası için vinçlerin kullanımı bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu sektörde inşaat malzemelerinin kaldırılması ve taşınması sırasında kule krenlerden yararlanılmaktadır. Krenlerin inşaat malzemelerini kaldırırken hasar görmemeleri için mukavemet hesapları yapılmakta, daha sonra bu hesaplar sonlu elemanlar yöntemi ile elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmaktadır. Bu çalışmanın ikinci bölümünde kafes sistemlerle ilgili literatür bilgisi verilerek kafes sisteminin kuleli inşaat krenlerinde uygulanması anlatılmıştır. Üçüncü bölümde kuleli inşaat kreninin teknik özelliğine değinilmiştir. Dördüncü bölümde Sonlu Elemanlar Yöntemi ve ANSYS paket programı hakkında kısaca değinilmiştir. Çalışmanın beşinci bölümünde FEM ve DIN normlarına uygun olarak kuleli inşaat kreninin mukavemet hesapları ele alınmıştır. Altıncı bölümde kuleli inşaat kreninin modelleme safhaları anlatılmıştır. Yedinci bölümde ANSYS programı kullanılarak kuleli inşaat kreninin Sonlu Elemanlar Yöntemine göre analizleri yapılmıştır. Bu çalışmanın en sonunda ise Analitik yöntemle elde edilen sonuçlarla ANSYS paket programı kullanılarak Sonlu Elemanlar Metodu’yla tespit edilen gerilme değerleri karşılaştırılarak, Sonlu Elemanlar Metodunun bu problemde doğruluğu araştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In heavy industries, as the size of the buildings increases, usage of cranes has been mandatory in an effort to built quicker these buildings. In heavy industries tower crane are used to lift and carry heavy materials. In order to prevent damage of the cranes during lifting heavy loads, strength calculations of the cranes are being investigated and are comparing with the results that are being obtained from finite element analysis. In the second chapter, the literature about cage systems has been described and it has been given detailed information about application of the cage systems on tower cranes. In third chapter the technical specification of the tower crane has been given. In forth chapter, it has been given information in short about Finite Elements Methods and ANSYS software. In this study, the strength of the tower crane has been calculated according to FEM and DIN standards in the fifth chapter. In sixth chapter, it has been explaining the steps of modeling of the tower crane. In seventh chapter finite element analysis of the tower crane has been investigated by using ANSYS software. At the end of this study it has been comparing results of the analitical calculation with the results that were obtained by finite element methods. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7878
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kule Kren tr_TR
dc.subject ANSYS tr_TR
dc.subject Analiz tr_TR
dc.subject SEM tr_TR
dc.subject Sonlu Elemanlar tr_TR
dc.subject Tower Crane en_US
dc.subject ANSYS en_US
dc.subject Analysis en_US
dc.subject FEM en_US
dc.subject Finite Element Method en_US
dc.title Kuleli İnşaat Kreninin Tasarımı Ve Sonlu Elemanlar Yöntemi İle Analizi tr_TR
dc.title.alternative Design And Finite Element Method Analysis Of Tower Crane en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10188.pdf
Boyut:
3.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama