Sıcak Kuru İklim Bölgelerinde Enerji Korunumu Açısından Bina Dış Kabuğu Alternatiflerinin Bina Formuna Bağlı Olarak Belirlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Alaybaşı, Naime
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı sıcak-kuru iklim bölgelerinde enerji korunumu açısından bina dış kabuğu alternatiflerinin bina formuna bağlı olarak belirlenmesidir. Bu çalışmada, ısıtmanın istendiği dönemde bina kabuğundan kaybedilen, ısıtmanın istenmediği dönemde bina kabuğundan kazanılan ısı miktarının iklimsel konfor ve enerji korunumu açısından izin verilebilir sınır değerlerine ve bina formu dışındaki dizayn parametrelerine bağlı olarak belirlenmiş ısı geçirme katsayısı değerlerinin bina formuna bağlı olarak düzeltilmesi için kullanılan yöntem Türkiye‘de sıcak-kuru iklim bölgesini temsilen Diyarbakır yöresi için uygulanmıştır. Sıcak-kuru iklim bölgesinde enerji korunumu açısından bina kabuğu ve bina formu ilişkisinden yola çıkarak, Diyarbakır yöresi için uygun bina formları ( referans A/V ) ve bina kabuğu alternatifleri belirlenmiştir. Söz konusu alternatifler arasında enerji korunumu açısından en uygun olanının tespit edilebilmesi için ısı depolama kapasitelerinin ihmal edilmediği zamana bağlı rejimde gerçekleştirdikleri ısı kayıp ve kazanç değerleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, bu alternatifler arasından, ısıtmanın istendiği dönemde minimum ısı kaybını ısıtmanın istenmediği dönemde ise minimum ısı kazancını sağlayan dış kabuk alternatifi enerji korunumu açısından en uygun alternatif olarak seçilmiştir.
The aim of this study is to determine the external building envelope alternatives according to the building form from the energy conservation view point for hot-dry climatic zone.This research consists of revising heat transfer coefficient determined according to the limit values of the heat loss for the underheated period and the heat gain for overheated period from climatic comfort and energy conservation point of view and the other design parameters. The research was carried out for Diyarbakır that is represantative city of Turkey for hot-dry climatic zone. As a result of the study the relation between the building form and the building envelope was determined for Diyarbakır that is represantative city of Turkey for hot-dry climatic zone. The appropriate building forms and the external building envelope alternatives were determined based on the reference building form. In order to determine the most appropriate building envelope alternative, the values of heat loss and the heat gain through the external building envelope which was calculated in unsteady-state conditions for these alternatives were compared. As a result of the comparison of the values of heat flows for these alternatives, the alternative which provides minimum heat loss during the underheated period and minimum heat gain during the overheated period,is selected the most appropriate one from the energy conservation point of view.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Enerji korunumu, bina kabuğu, bina formu, sıcak-kuru iklim bölgesi, Energy conservation, building envelope, building form, hot-dry climatic zone
Alıntı