Çok Amaçlı Bir Tribometre Konstrüksiyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Say, Umut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, aynı anda dört numunenin testine imkan verecek şekilde çok amaçlı bir tribometre konstrüksiyonu geliştirilmiştir. Tasarlanan tribometre; pim-disk mekanizması vasıtasıyla aşınmayı, tartma metoduyla ölçmektedir. Sistemde tahrik, hızı ayarlanabilir bir kendinden redüktörlü alternatif akım motoru ile elde edilmektedir. Motorun ilk mil ile bağlantısı; montaj esnasında oluşabilecek açısal, eksenel ve radyal kaçıklıkları da önlemesi bakımından, bir dişli kavrama vasıtasıyla yapılmıştır. İlk mile ulaşan tahrik ise, diğer millere zincir mekanizması yardımı ile iletilir. Böylece dört adet düşey milde ve dolayısı ile disklerde de tahrik elde edilmiş olur. Disk üstüne pim vasıtasıyla tatbik edilecek kuvvet ise, kol mekanizması yardımıyla temin edilir. Kol mekanizmasının kendi ağırlığı, ölü ağırlık ile dengelenmiştir ve böylece kola asılacak her kütle, ağırlığının dört katı oranında diske etkimektedir. Sonuç itibarıyla; sanayide sıklıkla kullanılan malzemeler ve imalat yöntemleri ile imalatı yapılabilecek olan ve çalışmasında hiçbir teorik engel görülmeyen çok amaçlı bir tribometrenin konstrüksiyonu tasarlanmıştır.
In this study a multi purpose tribometer, which is testing four specimens at the same time, is developed. The designed tribometer measures the wear by weighing method with the help of pin on disc mechanism. The motion for the system is obtained from a velocity-adjustable reduced alternative current electric motor. The first shaft and the electric motor are connected with a gear coupling which prevents angular, axial and radial misalignments. The transferred motion to the first shaft is forwarded to the other shafts by the help of roller chains. Thus, the motion is obtained both at the four vertical shafts and the discs. The applied force to the disc with the help of pin, is supplied by the arm mechanism. The weight of arm mechanism is balanced with a dead weight. There by, the weight which is hanged on the hang apparatus will act on disc with a ratio of 4:1. Consequently, a multi purpose tribometer is designed considering the most used materials and manufacturing processes in industry. In theory, designed tribometer has no obstacle for running.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Tribometre, Aşınmanın Ölçülmesi, Pim-Disk, Tribometer, Measurement of Wear, Pin on Disc
Alıntı