Karaköy (bilecik) Yöresi Mikrogranitinin Jeolojisi Ve Seramik Bünyelerde Kullanım Olanaklarının Araştırılması

dc.contributor.advisor Erdoğan, Mustafa tr_TR
dc.contributor.author Kayacı, Kağan tr_TR
dc.contributor.department Jeoloji Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geological Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-16 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-09T11:54:35Z
dc.date.available 2015-07-09T11:54:35Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract ÖZET KARAKÖY (BİLECİK) MİKROGRANİTİNİN JEOLOJİSİ VE SERAMİK BÜNYELERDE KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Kağan KAYACI Bu çalışmada Karaköy (Bilecik) beldesi civarında yer alan mikrogranitin ayrıntılı mineralojik, petrografik, jeokimyasal ve fizikomekanik özellikleri araştırılmıştır. Yapılan saha ve laboratuar çalışmaları sonucunda mikrogranitin oluşum modelleri ortaya konmuştur. K-Ar metodu ile yapılan yaş tayini ile mikrogranitin 125 ± 4.2 milyon yıl önce oluştuğu tespit edilmiştir. Bulunan bu yaş aralığı erken kretaseye karşılık gelmektedir. Çalışmanın ikinci bölümünde Karaköy mikrogranitinin seramik hammadde özellikleri ve sırlı granit bünyelerde kullanım olanakları araştırılmıştır. Mikrogranit katkılı bünyelerin fiziksel ve pişme testleri yapılmış, bünyelere ait sinterleme davranışları temassız bir hızlı pişirim dilatometresi vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. Pişme sonrası oluşan fazlar belirlemek amacıyla XRD ve DTA-TG analizleri yapılmıştır. Mikroyapısal ve mikrokimyasal özelliklerin araştırılması için taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda atritör değirmende 270 dk. öğütülerek hazırlanmış mikrogranit malzemesinin sırlı granit karo reçetesinde % 30 albit yerine % 8 oranında rahatlıkla kullanılabileceği sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract ABSTRACT THE STUDY ON GEOLOGY OF MICROGRANITE FROM KARAKÖY (BİLECİK) REGION AND ITS POSSIBLE USE IN CERAMIC BODIES Kağan KAYACI In the present work mineralogical, petrographical, geochemical and physicomechanical properties of microgranite from the Karaköy region were investigated in detail. Formation models of microgranite were determined based on field and laboratory works’ results. The applied K-Ar method on microgranite specimen revealed that the formation of microgranite goes back to 125 ± 4 million years ago, corresponding early cretaceous. The second part of the study focused on the ceramic raw materials properties of microgranite and its possibble use in glazed porcelain tile bodies. The physical and firing tests of bodies additoned microgranite were measured. All of the bodies were studied with non-contact dilatometer to determine their sintering behaviours. X-ray diffraction (XRD) and differential thermal analysis (DTA-TG) were used to analyse the phases formed after firing. Scanning electron microscopy (SEM) was employed in order to observe microstructural and microchemical characteristics. Following the test results of this study it has been concluded that is possible to use microgranite material prepared from powder attrition milled for 270 min. in glazed porcelain tile body formulation with microgranite ratio 8 wt.%, replacing 30 wt.% albite in presently used body formulation. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7214
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Mikrogranit tr_TR
dc.subject Sırlı Granit Karo tr_TR
dc.subject Atritör tr_TR
dc.subject Albit tr_TR
dc.subject Microgranite en_US
dc.subject Glazed Porcelain Tile en_US
dc.subject Attrition Mill en_US
dc.subject Albite en_US
dc.title Karaköy (bilecik) Yöresi Mikrogranitinin Jeolojisi Ve Seramik Bünyelerde Kullanım Olanaklarının Araştırılması tr_TR
dc.title.alternative The Study On Geology Of Microgranite From Karaköy (bilecik) Region And Its Possible Use In Ceramic Bodies en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
7883.pdf
Boyut:
29.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama