Mimarlığın Sayısal Evrimi

dc.contributor.advisor Çağdaş, Gülen tr_TR
dc.contributor.author Büyükkestelli, Metin tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-21 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T14:03:29Z
dc.date.available 2015-05-28T14:03:29Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Günümüzde sayısal teknolojiler ile olağan hale gelen sanal aslında gerçeğin bir çeşididir ve hakiki olanın karşıtıdır. Sanal olanda form hakikileşmeden başkaları ile iletişime girer. Sanal, Deleuze’ a göre Platon’ nun gerçek tanımını içerir ama tam anlamıyla günümüzün sayısal teknolojiler ile sunulan sanal kavramını tanımlayamaz. Tümleşik, etkileşimli, daldırmalı çoklu ortamlar sanal gerçekliğin ilk örneklerini sunarlar. Bu ortamların geçmişi tarih öncesi devirlerden başlayıp, Richard Wagner’ dan Ivan Sutherland’ e, Vanner Bush’ dan Bill Viola’ ya sanatçılar, şairler müzisyenler ve kuramcılardan oluşan öncü eylemleri içerir. Günümüzde Gibson’ ın siberuzay olarak adlandırdığı sanal çevrelerde yaşıyoruz. Tüm bedenin duyular yoluyla uyarılması ile insan, siberuzayın enformasyon tabanlı mekanına daldırılır. Sıvı mimarlık maddeden sıyrılan, uzak bulunumlara açık, mekanı algoritmik olarak sunulan küresel bir enformasyon mekanı organizasyonudur. Marcus Novak, sıvı mimarlık konseptinden sonra sıvı mimarlıktan türeyen ve sayısal konseptlerin fiziksele aktarıldığı transmimarlık konsepti ile sanal ve gerçeğin bir araya gelmesi olarak tanımladığı sayısal mimarlığa giriş yapar. Sayısal mimarlık hiperyüzey mimarlığı, programlanabilir mimarlık gibi mimarlık konseptleri ile gelişir. Sonuç olarak günümüzün mimarlığı fizikselden sayısala, sayısaldan fiziksele evrimleşir ve melez mekanı tanımlar. Bu noktada fiziksel dünyada siberuzayın nasıl gerçekleşeceğini sorgulamak yerine gerçeğin sıradan uygulamalarının nasıl siberleşeceğini sorgulamak gerekir. tr_TR
dc.description.abstract Nowadays, digital technology and virtual have been become the usual thing are the part of reality and they are opposite of actual. In virtual field, form communicates the others without becoming actual. According to Deleuze, virtual contains Plato’s definition of reality but it can’t define virtual representing current digital technology. Integrated, interactive and immersive multimedia represent first examples of virtual reality. These multimedia’s past began from prehistory time and contained the actions of artists, musicians, poeters and theorist starting from Richard Wagner to Ivan Sutherland from Vanner Bush to Bill Viola. Today we live in a virtual enviroment which is defined as a cyberspace by Gibson. People who are poked by all human body’s sense plunge into the field of information-based cyberspace. Liquid architecture is an international information place’s organization that is dematerial, open to telepresence and its place represents algorithm. After the liquid architecture, the other concept of Marcus Novak which derives form liquid architecture is named as transarchitecture. Digital transmit the physical area in transarchitecture. Novak involves into the digital architecture with in transarchitecture and he define the digital architecture that virtual and real coming together. Later digital architecture concept improve with hypersurface architecture and programmable architecture. In conclusion today’ s architecture evaluate from physical to virtual and from virtual to physical and describes the hybrid space. At this juncture, instead of how the cyberspace realizes in physical enviroment, we must research how the ordinary action of the real realizes cyber. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3539
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Sanal ve gerçek tr_TR
dc.subject Sibermekan tr_TR
dc.subject Sıvı Mimarlık tr_TR
dc.subject Sayısal Mimarlık tr_TR
dc.subject Virtual and Real en_US
dc.subject Cyberspace en_US
dc.subject Liquid Architecture en_US
dc.subject Digital Architecture en_US
dc.title Mimarlığın Sayısal Evrimi tr_TR
dc.title.alternative Digital Evolution Of Architecture en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7910.pdf
Boyut:
1.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama