Mimarlığın Sayısal Evrimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Büyükkestelli, Metin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde sayısal teknolojiler ile olağan hale gelen sanal aslında gerçeğin bir çeşididir ve hakiki olanın karşıtıdır. Sanal olanda form hakikileşmeden başkaları ile iletişime girer. Sanal, Deleuze’ a göre Platon’ nun gerçek tanımını içerir ama tam anlamıyla günümüzün sayısal teknolojiler ile sunulan sanal kavramını tanımlayamaz. Tümleşik, etkileşimli, daldırmalı çoklu ortamlar sanal gerçekliğin ilk örneklerini sunarlar. Bu ortamların geçmişi tarih öncesi devirlerden başlayıp, Richard Wagner’ dan Ivan Sutherland’ e, Vanner Bush’ dan Bill Viola’ ya sanatçılar, şairler müzisyenler ve kuramcılardan oluşan öncü eylemleri içerir. Günümüzde Gibson’ ın siberuzay olarak adlandırdığı sanal çevrelerde yaşıyoruz. Tüm bedenin duyular yoluyla uyarılması ile insan, siberuzayın enformasyon tabanlı mekanına daldırılır. Sıvı mimarlık maddeden sıyrılan, uzak bulunumlara açık, mekanı algoritmik olarak sunulan küresel bir enformasyon mekanı organizasyonudur. Marcus Novak, sıvı mimarlık konseptinden sonra sıvı mimarlıktan türeyen ve sayısal konseptlerin fiziksele aktarıldığı transmimarlık konsepti ile sanal ve gerçeğin bir araya gelmesi olarak tanımladığı sayısal mimarlığa giriş yapar. Sayısal mimarlık hiperyüzey mimarlığı, programlanabilir mimarlık gibi mimarlık konseptleri ile gelişir. Sonuç olarak günümüzün mimarlığı fizikselden sayısala, sayısaldan fiziksele evrimleşir ve melez mekanı tanımlar. Bu noktada fiziksel dünyada siberuzayın nasıl gerçekleşeceğini sorgulamak yerine gerçeğin sıradan uygulamalarının nasıl siberleşeceğini sorgulamak gerekir.
Nowadays, digital technology and virtual have been become the usual thing are the part of reality and they are opposite of actual. In virtual field, form communicates the others without becoming actual. According to Deleuze, virtual contains Plato’s definition of reality but it can’t define virtual representing current digital technology. Integrated, interactive and immersive multimedia represent first examples of virtual reality. These multimedia’s past began from prehistory time and contained the actions of artists, musicians, poeters and theorist starting from Richard Wagner to Ivan Sutherland from Vanner Bush to Bill Viola. Today we live in a virtual enviroment which is defined as a cyberspace by Gibson. People who are poked by all human body’s sense plunge into the field of information-based cyberspace. Liquid architecture is an international information place’s organization that is dematerial, open to telepresence and its place represents algorithm. After the liquid architecture, the other concept of Marcus Novak which derives form liquid architecture is named as transarchitecture. Digital transmit the physical area in transarchitecture. Novak involves into the digital architecture with in transarchitecture and he define the digital architecture that virtual and real coming together. Later digital architecture concept improve with hypersurface architecture and programmable architecture. In conclusion today’ s architecture evaluate from physical to virtual and from virtual to physical and describes the hybrid space. At this juncture, instead of how the cyberspace realizes in physical enviroment, we must research how the ordinary action of the real realizes cyber.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Sanal ve gerçek, Sibermekan, Sıvı Mimarlık, Sayısal Mimarlık, Virtual and Real, Cyberspace, Liquid Architecture, Digital Architecture
Alıntı