Türkiye'de Konvansiyonel Ve Katılım Bankacılığı Karlılıklarını Etkileyen Faktörler

thumbnail.default.alt
Tarih
2018
Yazarlar
Kadıoğlu, Mehmet Kemal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2018
Anahtar kelimeler
Türkiye'de bankalar ve bankacılık, İslami bankacılık, Banks and banking in Turkey, Islamic banking
Alıntı