Vinil Monomerleri İle Poli(dimetilsiloksan) Kopolimerleri Sentezi

dc.contributor.advisor Kızılcan, Nilgün tr_TR
dc.contributor.author Karagöz, Serap tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-03-01 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:16:28Z
dc.date.available 2015-07-13T10:16:28Z
dc.date.issued 2010-03-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Poli(dimetil siloksan)–b-Poliakrilonitril (PDMS-b-AN) kopolimerleri, fiziksel özelliklerinden ve termoplastik elastomer özellikli olduklarından dolayı potansiyel teknolojik öneme sahiptirler ve son yıllarda çalışılmaktadır. Di-, tri-, ve multi blok siloksan içeren kopolimerler değişik sentetik metotlarla hazırlanmaktadır. Polimerizasyon sonucunda şartlara bağlı olarak multiblok veya graft kopolimerler elde edilebilir Bu çalışmada, Poli(dimetil siloksan)–b-Akrilonitril (PDMS-b-PAN) blok kopolimerleri seryum amonyum nitrat varlığında sulu ortamda redoks polimerizasyon yöntemi ile yöntemiyle sentezlenmiştir. Kullanılan silikon tegomerin türüne göre AB veya ABA tipi kopolimer elde edilmiştir. Sulu, asidik çözeltide Ce(IV) tuzları indirgeyici maddelerle beraber vinil polimerizasyonu için iyi bir başlatıcıdırlar. Polimerizasyon mekanizması, Ce(IV) tuzu ve bir indirgeyici madde arasında kompleks oluşumunu takip eden, vinil monomerlerinin polimerizasyonunu başlatan serbest radikallerin oluşumunu içerir. Oluşan polimerler, kullanılan indirgeyici maddelerden oluşan zincir uçlarına sahip olurlar. Diğer blok kopolimerizasyon metodlarıyla karşılaştırıldığında, bu tip bir redoks polimerizasyonu oda sıcaklığında uygulanabilirlik, çözücü olarak suyun kullanılması, vinil ve kondenzasyon monomerlerinin her iki bloğunu da içeren polimerlerin elde edilmesi gibi çok sayıda avantaja sahiptir. Sentezlenen kopolimerlerin verimleri, molekül ağırlıkları ve karakterleri , monomer, oksidant ve silikon tegomer çeşit ve konsantrasyonlarına göre karşılaştırılmıştır. Elde edilen kopolimerlerin DSC, yüzey temas açısı, 1H-NMR, viskozite, FTIR, SEM metodları ile karakterizasyonu yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Poly(dimethyl siloxane)-b-Polyacrylonitrile (PDMS-b-AN) copolymers, have been recently studied for their potential technological importance as thermoplastic elastomers and for their unusual properties. Di-,tri- and multi block siloxane containing copolymers have been prepared by different synthetic methods. At the end of the polymerization we can obtain multi block or graft copolymers according to circumstances. In this study, Poly(dimethyl siloxane)-b-Akrilonitril (PDMS-b-PAN) block copolymers synthesized with redox polymerization, in the presence of cerium ammonium nitrate, in aquaous media. Resulting copolymers are AB or ABA type, according to the kind of silicone tegomer. Ce(IV) salts in aquaous acidic solution in combination with reducing agents are well known initiators for vinyl polymerization The polymerization mechanism involves complex formation between Ce(IV) salt and a reducing agent followed by the formation of free radicals that initiate the polymerization of vinyl monomers.The resulting polymers were suggested to have chain ends of a corresponding reducing agent moiety. Compared to other methods of block copolymerization, this type of redox polymerization possesses a number of advantages such as aplicability of ambient temperature, using water as the media, and preperation of block containing both blocks of vinyl and condensation monomers. Synthesized copolymers’ yield, molecular weights and characteristics are compared according to monomer, oxidant and silicon tegomer species and consantrations. . Synthesized copolymers characterized with DSC, contact angle, 1H-NMR, viscosity, FTIR, SEM methods. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7537
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Poli(dimetil siloksan tr_TR
dc.subject blok kopolimer tr_TR
dc.subject poliakrilonitril tr_TR
dc.subject seryum amonyum nitrat tr_TR
dc.subject redoks başlatıcı. tr_TR
dc.subject Poly(dimethyl siloxane en_US
dc.subject block copolymer en_US
dc.subject poly acrylonitrile en_US
dc.subject cerium amonium nitrate en_US
dc.subject redox initiator. en_US
dc.title Vinil Monomerleri İle Poli(dimetilsiloksan) Kopolimerleri Sentezi tr_TR
dc.title.alternative The Synthesis Of Poly(dimethyl Siloxane)s Copolymer With Vinyl Monomers en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
10288.pdf
Boyut:
1.81 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama