Benzodioksinonların Fotokimyasal Reaksiyonları İle Değişik Makromoleküler Yapıların Sentezi

dc.contributor.advisor Talınlı, Naciye tr_TR
dc.contributor.author Kumbaracı, İbrahim Volkan tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-05-14 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:25:00Z
dc.date.available 2015-07-13T10:25:00Z
dc.date.issued 2010-05-17 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Benzodioksinonlar orto-hidroksi benzoik asitlerin benzofenon türevleri ile reaksiyonu sonucu sentez edilen heterohalkalı bileşiklerdir. Benzodioksinonların fotolizi, organik kimya açısından büyük öneme sahip reaktif α-oksoketen ara yapılarını verir. Bu reaktif arayapılar, ortamdaki nükleofil karakter taşıyan hidroksil ve amin grubu içeren bileşiklerle kolaylıkla reaksiyona girip, ester ve amid yapılarının sentezinde kullanılırlar. Benzodioksinonlar doğal bileşiklerin sentezinde sıklıkla kullanılmalarına rağmen bugüne kadar benzodioksinon kullanılarak makromoleküllerin sentezine rastlanmamıştır. Bu tez çalışmasının amacı, benzodioksinon kimyasının polimer alanına uygulanmasıdır. Poliesterler, polikondenzasyon reaksiyonları uyarınca katalitik olarak sentez edilmektedir. Bu çalışmada ise poliesterler ve poliamidler ilk kez fotolitik olarak sentezlenmiş ve benzodioksinon kimyası polimerlerin modifikasyonunda, blok kopolimer ve çapraz bağlı polimerlerin sentezinde kullanılmıştır. Ayrıca, fotoliz sırasında kinoketen arayapısı ile eşzamanlı olarak oluşan benzofenon türevlerinin, polimerleşme reaksiyonlarında başlatıcı olarak kullanılması da incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Benzodioxinones are heterocyclic compounds which are synthesized by the reaction of orto-hydroxy benzoic acid with benzophenone derivatives. The photolysis of benzodioxinones give α-oxoketene intermediates which are very important structures in organic chemistry. These reactive intermediates can undergo reactions with hydroxyl and amine groups to give ester and amide structures. Although benzodioxinones are used in the synthesis of natural products generally, by this time there was not any literature for macromolecule synthesis by benzodioxinones. The aim of this study is the application of benzodioxinone chemistry in polymer field. Polyesters are obtained catalytically by polycondensation reactions. In this study, polyesters and polyamides are obtained photochemically at first time. Also, benzodioxinone chemistry is used in the modification of polymers and in the synthesis of both block copolymers and cross-linking polymers. In addition, benzophenone derivative, which is obtained concurrently with ketene during photolysis, is used as an initiator in polymerization reactions. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7568
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Fotolitik Poliesterleşme tr_TR
dc.subject Benzodioksinon tr_TR
dc.subject Naftodioksinon tr_TR
dc.subject Oksoketen tr_TR
dc.subject Çapraz Bağlı Polimer tr_TR
dc.subject Photolytic Polyesterification en_US
dc.subject Benzodioxinone en_US
dc.subject Napthodioxinone en_US
dc.subject Oxoketene en_US
dc.subject Crosslinking Polymer en_US
dc.title Benzodioksinonların Fotokimyasal Reaksiyonları İle Değişik Makromoleküler Yapıların Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Different Macromolecular Structures By The Photochemical Reactions Of Benzodioxinones en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10384.pdf
Boyut:
3.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama