Kompozit Döşeme Elemanlarda Pozitif Moment Taşıma Kapasitesinin İrdelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmaz, Sema
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, yaygın olarak kullanılan trapez formlu sac elemanlar kullanılarak oluşturulmuş, benzer sac kalınlığı ve döşeme yüksekliğine sahip 6 adet 4100 mm açıklıklı basit kiriş kompozit döşeme numunesi düşey yükler etkisinde denenmiştir. Her bir numune için, başta ilk çatlama yükü-ilk çatlama yerdeğiştirmesi, ilk akma yükü-ilk akma yerdeğiştirmesi, en büyük yük-en büyük yerdeğiştirme, aderans kaybı değerleri olmak üzere çok sayıda önemli veri elde edilmiştir. Teorik çalışmada M_KAPA.EXE isimli bilgisayar yazılımında, beton ile sac arasındaki aderans kaybı hesaba dahil edilerek moment-eğrilik bağıntıları elde edilmiştir. Moment-eğrilik ilişkileri DOC2B.EXE yazılımına giriş bilgisi olarak verilerek, deneysel olarak incelenen sistemlere ait yük-yerdeğiştirme eğrileri elde edilmiştir. Ulaşılan teorik ve deneysel sonuçlar karşılaştırılmıştır.
This thesis consists of experimental and theoretical studies on composite slabs, which have same steel sheet thickness and slab height. The 1/1 scaled six specimens were tested as simply supported beam. For each specimen; the initial crack load, the initial crack displacement, yield load, yield displacement, ultimate load, ultimate displacement and slip between concrete and steel layers are measured. Analytical studies are performed using the existing computer programs, called M-KAPA.EXE and DOC2B.EXE. Mathematical models for steel and concrete are prepared using the results of the performed material tests. Also depending on the experimental experience, some coefficients are suggested for the slip between concrete and steel layers. The prepared models are used in M-KAPA.EXE program to generate the sectional moment-curvature relations. The calculated moment-curvature relations and the other types of data about the specimens are entered to the computer program of DOC2B.EXE to generate load-displacement relations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Kompozit Döşeme, Aderans, Kayma, Composite Slabs, Connection Between Steel and Concrete, Slip
Alıntı