İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Ölçülmesi

dc.contributor.advisor Taş, Oktay tr_TR
dc.contributor.author Acındı, Alper tr_TR
dc.contributor.department İşletme Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Management Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-18T07:00:10Z
dc.date.available 2015-05-18T07:00:10Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract İç kontrol sistemleri işletme fonksiyonlarının ayrılmaz bir parçasıdır. İç kontrol genel olarak güvenilir finansal raporlamanın gerçekleştirilmesi, faaliyetlerin etkinliği ve verimliliği, ilgili kanunlara ve düzenlemelere uygunluk gibi başlıca amaçlara ulaşma konusunda uygun güveni sağlamak amacı ile oluşturulan işletmenin yönetimi ve personel tarafından gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu çalışmada işletmelerin iç kontrol sistemlerinin etkinliğine yönelik bir değerlendirme yapmak amacıyla tüm işletme fonksiyonlarını kapsayan COSO değerlendirme modeli kullanılmıştır. SPK düzenlemelerinin, denetim komitelerinin, çalışan sayılarının ve yukarıda sayılan bileşenlerin, iç kontrol sisteminin etkin çalıştığını gösteren her bir iç kontrol amacına nasıl etki yaptıkları incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Internal control sytems are integral parts of entities functions which can perform for entity’s goals and objectives. Generally internal control is a process which is set up and maintenance by management to provide reliable assurance in respect of achieving main goals like reliable financial reporting, efficiency and effectiveness of operations, compliance with laws and regulations. In this study COSO evaluation model which contains entities whole functions, had been used to to evaluate efficieny of internal control systems. It is analysed how Capital Markets Board’s (CMB) laws and regulations, audit committees, number of people employed, components counted above affect each internal control goal that shows internal control system is working effective. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2052
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject İç Kontrol tr_TR
dc.subject İç denetim tr_TR
dc.subject Denetim tr_TR
dc.subject Internal Control en_US
dc.subject Internal Audit en_US
dc.subject Audit en_US
dc.title İşletmelerde İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Ölçülmesi tr_TR
dc.title.alternative Measuring Internal Control Effectiveness In Enterprises en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7339.pdf
Boyut:
647.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama