Balastlı Ve Balastsız Üstyapıların Ekonomik Yönden Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Arlı, Veysel
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Avrupa’da ve Uzak Doğu ülkelerinde son otuz beş yıldan beri kent içi ve kentler arası demiryolu hatlarında özellikle viyadük, köprü, tünel gibi sanat yapılarında balastsız üstyapı uygulanmaktadır. Yapım maliyetleri ile birlikte kontrol, bakım, işletme kayıp maliyetlerini de içeren toplam servis ömrü maliyet analizi yapıldığı zaman, sanat yapılarında balastsız üstyapının balastlı üstyapıya göre daha ekonomik olduğu ortaya çıkmıştır. Balastsız üstyapının yapım masrafları yüksek olmasına rağmen, bakım masrafları oldukça azalmakta ve bakım için hattın kapanmasına gerek kalmamaktadır. Bu çalışmada ülkemizde balastlı ve balastsız üstyapıların yapım ve bakım maliyetleri hesaplanmış ve toplam maliyetleri karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda, balastsız üstyapının yapım maliyeti daha fazla olmasına karşın toplam maliyetinin daha az olduğu görülmüştür.
Ballastless superstructure has been used especially on the viaducts, bridges and tunnels on the urban and main tracks since last thirty-five years in Europe and Far East countries . When total life cycle cost analysis including check, maintenance, operation lost cost with construction cost has been done, ballasted superstructure on the architectural constructions is more economic than ballasted superstructure. Although ballastless superstructure has high construction cost, maintenance cost will decrease importantly and for maintenance to close operation will not necessary. In this study, total cost was achieved by calculating ballasted and ballastless superstructure’s construction and maintenance costs . Although ballastless superstructure’s construction cost is higher than ballasted superstructure’s, but that’s total cost is below than it.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Balastlı üstyapı, balastsız üstyapı, hat bakımı, bakım maliyeti, Ballasted superstructure, ballasted superstructure, track maintenance, maintenance cost
Alıntı