Kent Parkları İle İlgili Kalite Kriterlerinin Oluşturulması

dc.contributor.advisor Yıldızcı, Ahmet Cengiz tr_TR
dc.contributor.author Yücel, Gökçen Firdevs tr_TR
dc.contributor.department Peyzaj Planlama tr_TR
dc.contributor.department Landscape Planning en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-19T12:36:01Z
dc.date.available 2015-10-19T12:36:01Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı kent parklarında kullanıcılar için kaliteli bir yaşam çevresi oluşturmada etkin olan kalite kriterlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla öncelikle dört ana kalite kriteri ve alt kriterleri belirlenmiştir. Bunlar; Aktivite ve Kullanımlar (Alt kriteri: Çeşitlilik), Ulaşılabilirlik (Alt kriteri: Okunaklılık), Konfor ve İmaj (Alt kriterleri: Güvenlik ve Bakım) ve Sosyallik (Alt kriteri: Sahiplik hissi)’ dir. Belirlenen bu kriterler, örneklem alanlar olarak seçilen İstanbul’ un üç ayrı bölgesindeki Maçka Parkı, Ulus Parkı ve Zeytinburnu Parkı’ nda kullanıcılarla yapılan anketlerle irdelenmiştir. Her bir örneklem alanda, 200’er adet olmak üzere, toplam 600 anket yapılmıştır. Toplanan bilgiler istatiksel analiz programı olan SPSS ( PC ) paket programı kullanılarak analiz edilmiş, anketlerle edinilen bilgiler Ki-Kare anlamlılık sınamasından geçirilmiştir. Araştırma sonuçlarına baktığımızda; ki-kare testi sonuçlarına göre; Konfor, İmaj, Güvenlik, Bakım ve Sosyallik kriterlerini kullanıcıların parkları kaliteli olarak algılamalarında etkili önemli kriterler olduğu görülmüştür. Yine bu test sonuçlarına göre; Çeşitlilik kriterinin kullanıcılarının genel beğenilerini dolayısıyla da parkı kaliteli olarak algılamalarını etkilemeyen bir kriter olduğu belirlenmiştir. Çalışmanın son aşamasında ise, sosyo-demografik özelliklerdeki farklılaşmanın genel beğeni algılamalarını etkilemediği, kalite kriterleri algılamalarını etkilediği belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to set the quality criteria effective in setting a life environment with high quality for the users. In order to achieve this, first four main quality criteria and sub criterias were set. These are Activity and Uses (Sub criteria: Variety), Accessibility (Sub criteria: Legibility), Comfort and Image (Sub criterias: Safety and Maintenance), and Sociability (Sub criteria: Feeling of ownership). These set criterias were analyzed through the surveys applied on the users of Maçka Park, Ulus Park and Zeytinburnu Park, which have been selected as the sample areas in three different regions of Istanbul. In each sample 200 surveys were carried out, which equals to 600 in sum. The collected data were analysed through SPSS (PC), a statistical analysis program and the Chi Square test was carried out to find significant differences. The findings of the study reveal that Comfort, Image, Security, Maintenance and Sociability criteria were found to important criterias in perceiving the parks as the ones with high quality. This test results also showed that the Variability criteria are the one which not affect the general satisfaction, thus perceptions of the parks as this with high quality. In the last part of the study, it was found out that the variability in the socio-demographic qualities did not affect the general satisfaction perceptions but affected the perceptions about the quality criterias. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9750
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kent parkı tr_TR
dc.subject algılamalar tr_TR
dc.subject kalite kriterleri tr_TR
dc.subject Urban Park en_US
dc.subject perceptions en_US
dc.subject quality criterias en_US
dc.subject user determinations en_US
dc.title Kent Parkları İle İlgili Kalite Kriterlerinin Oluşturulması tr_TR
dc.title.alternative Setting Quality Criterias In City Parks en_US
dc.type doctoralThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
3843.pdf
Boyut:
1.8 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama