Raylı Sistemlerde Emniyet Algılarının Ve Yolcu Davranışlarının Tasarım Diliyle Yönetilmesi

dc.contributor.advisor Şatır, Seçil tr_TR
dc.contributor.author Şahin, Levent tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2008 tr_TR
dc.date.accessioned 2008-02-26 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-04-29T10:19:33Z
dc.date.available 2015-04-29T10:19:33Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008 en_US
dc.description.abstract Nüfus yoğunluğu ve sosyoekonomik etkisi ölçeğinde küçük bir Avrupa ülkesi hüviyetindeki İstanbul kenti için bu çalışmada, raylı sistem yolcularının, algı ve davranışları “emniyet” kavramı kapsamında incelenmiştir. Tasarımı etkin ve doğru bir şekilde kullanarak, yolcuların emniyet algıları ve davranış biçimleri nasıl olumluya yönlendirilir, varolan olumlu yaklaşımlar nasıl korunur ve geliştirilir konusu araştırılmıştır. Kullanıcıların sahiplik duygularını güçlendirmek için yerel unsurların kullanılması, “Kimlikte Yerellik” yaklaşımı içinde ele alınmıştır. Raylı sistem istasyon ve araçlarını kullanıcılar için emniyetli ve güvenli mekânlar haline getirirken, tercih edilebilir, çekici ve ilginç olma özelliklerini güçlendirmek için tasarım çözümlerine yer verilmiştir. Raylı sistem ağının sürekli genişlediği İstanbul kenti için yapılması planlanan sistem hatlarının projelendirilmesinde ve araç tasarımlarında kullanılmak üzere tasarımcılara, mimarlara ve işletmecilere yönelik uygulanabilir öneriler ve ilkeler bu tez çalışmasında sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, perception and behavior of rail system passengers is examined for İstanbul; which is acity of Europe;within the scope of safety , in the perspective of population concentration and social economical effect. Subject of How to direct safety perception and behavior of passengers to more positive attitudes and to strengthen existing positive attitudes by utilizing the design in an effective and correct way is studied. So as to improve user’s feeling ownership, using local components is examined by localness of identity approach. While railway system make station and vehicles safe and reliable for their users, in order to improve some of its preferable, attractive and interesting properties, design solutions are presented. The thesis work involves practicable advises for information and main principles for designers, architects and railway operators. This information shall be used their railway car design and rail line project have been planned for Istanbul rail network expanded on new railway lines. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/931
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject emniyet ve güvenlik tr_TR
dc.subject kentsel hareketlilik tr_TR
dc.subject kentsel tasarım tr_TR
dc.subject yolcu algı ve davranışları tr_TR
dc.subject yerel kimlik tr_TR
dc.subject raylı sistem istasyonları ve araçları tr_TR
dc.subject safety and security en_US
dc.subject urban mobility en_US
dc.subject urban design en_US
dc.subject passenger perception and behavior en_US
dc.subject local identity en_US
dc.subject railway system stations and vehicles en_US
dc.title Raylı Sistemlerde Emniyet Algılarının Ve Yolcu Davranışlarının Tasarım Diliyle Yönetilmesi tr_TR
dc.title.alternative Managing Perception Of Safety And Passanger Behaviours In Railway Systems By Design Language en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7947.pdf
Boyut:
4.17 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama