Raylı Sistemlerde Emniyet Algılarının Ve Yolcu Davranışlarının Tasarım Diliyle Yönetilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şahin, Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Nüfus yoğunluğu ve sosyoekonomik etkisi ölçeğinde küçük bir Avrupa ülkesi hüviyetindeki İstanbul kenti için bu çalışmada, raylı sistem yolcularının, algı ve davranışları “emniyet” kavramı kapsamında incelenmiştir. Tasarımı etkin ve doğru bir şekilde kullanarak, yolcuların emniyet algıları ve davranış biçimleri nasıl olumluya yönlendirilir, varolan olumlu yaklaşımlar nasıl korunur ve geliştirilir konusu araştırılmıştır. Kullanıcıların sahiplik duygularını güçlendirmek için yerel unsurların kullanılması, “Kimlikte Yerellik” yaklaşımı içinde ele alınmıştır. Raylı sistem istasyon ve araçlarını kullanıcılar için emniyetli ve güvenli mekânlar haline getirirken, tercih edilebilir, çekici ve ilginç olma özelliklerini güçlendirmek için tasarım çözümlerine yer verilmiştir. Raylı sistem ağının sürekli genişlediği İstanbul kenti için yapılması planlanan sistem hatlarının projelendirilmesinde ve araç tasarımlarında kullanılmak üzere tasarımcılara, mimarlara ve işletmecilere yönelik uygulanabilir öneriler ve ilkeler bu tez çalışmasında sunulmuştur.
In this study, perception and behavior of rail system passengers is examined for İstanbul; which is acity of Europe;within the scope of safety , in the perspective of population concentration and social economical effect. Subject of How to direct safety perception and behavior of passengers to more positive attitudes and to strengthen existing positive attitudes by utilizing the design in an effective and correct way is studied. So as to improve user’s feeling ownership, using local components is examined by localness of identity approach. While railway system make station and vehicles safe and reliable for their users, in order to improve some of its preferable, attractive and interesting properties, design solutions are presented. The thesis work involves practicable advises for information and main principles for designers, architects and railway operators. This information shall be used their railway car design and rail line project have been planned for Istanbul rail network expanded on new railway lines.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
emniyet ve güvenlik, kentsel hareketlilik, kentsel tasarım, yolcu algı ve davranışları, yerel kimlik, raylı sistem istasyonları ve araçları, safety and security, urban mobility, urban design, passenger perception and behavior, local identity, railway system stations and vehicles
Alıntı