Üst Yönetim Yapısının Stratejik Opsiyonlara Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Sütçü, Muhammed
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, üst yönetim yapısı ile şirketlerin özelliklerinin şirketlerin almış oldukları stratejik opsiyon kararları üzerinde etkili olup olmadıkları incelenmiş ve etkin olan değişkenler belirlenmiştir. Bu çalışma İMKB’de kotalı olan 55 şirket üzerinde yapılmıştır. Bu amaçla taş ve toprak ile makine ve metal sektörleri seçilmiştir. Sonuç olarak iki sektörün almış olduğu opsiyon kararlarına bağlı olarak etkin değişkenler belirlenmiştir. Çalışma 1996–2005 yıllarını kapsayan 10 yıllık süreç için yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda “personel ve işçi sayısı”, “ödenmiş sermaye”, hissedar sayısı” ve “yönetim kurulu büyüklüğü” önemli değişkenler olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca incelenen iki sektör arasında üst yönetim yapısı anlamında farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca metal ve makine sektörünün taş ve toprak sektörüne göre daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bulduğumuz sonuçları önceki çalışmalarla karşılaştırdığımızda, sonuçlarımızın önceki çalışmalardaki sonuçlarla paralellik gösterdiğini söyleyebiliriz.
In this study, we analyze the effects of the top management and firm characteristics on the strategic options taken by the firm’s top management. Then we determine the effective variables. For this purpose two sectors and 55 Istanbul Stock Market traded companies in these two sectors are analyzed. Finally, all the variables analyzed and effective variables are found. This study contains a 10 years period from 1996 to 2005. After all the analysis, “number of the staffs and employees”, “paid in capital”, “number of the shareholders”, “ number of the board of directors” are found as effective variables. The comparison of the results with the examples given in the literature was in a good agreement.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Üst yönetim, Opsiyon, Stratejik Opsiyon, Büyüme Opsiyon Değeri, Top Management, Options, Strategic Options, Growth Option Value (GOV)
Alıntı