Modifiye Biyobozunur Kopolimer Sentezi Ve Kontrollü Salımı

dc.contributor.advisor Atıcı, Oya tr_TR
dc.contributor.author Tınç, Rüya Sezgi tr_TR
dc.contributor.authorID 405910 tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-07-07 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:14:56Z
dc.date.available 2015-07-13T10:14:56Z
dc.date.issued 2011-07-07 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, öncelikle sentetik biyobozunur polimer olan polivinilpirolidon-ko-maleik anhidrit, vinil pirolidon ve maleik anhidrit üzerinden yük transfer kompleksinin oluşumuyla radikalik polimerizasyon sonucu sentezlenmiştir. Polivinilpirolidon-ko-maleik anhidrit’in sentezinin ardından, polimerin önce glukoz, ardından amigdalin ve son olarak da her iki bileşenle de esterleşme reaksiyonu üzerinden modifikasyonu gerçekleştirilmiştir. Modifikasyon işlemi için farklı çıkış bileşikleri oranları, sıcaklıklar, reaksiyon süreleri ve katalizörler denenmiştir. Modifikasyon işleminin başarılı bir biçimde gerçekleştiği spektral ve termal analizlerle belirlendikten sonra modifiye ürünlerin kontrollü salımı in vitro olarak incelenmiştir. Bu amaçla değişik pH’larda denemeler yapılmış ve ürünlerin kontrollü salımı UV ve pH metre ile incelenmiştir. Sonuç olarak pH’a bağlı olmakla birlikte aktif madde amigdalinin –CN grubunun salımının 20 dakika ile 1 saatlik bir süre içinde gerçekleştiği gözlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study; firstly, synthetic biodegradable polymer, polyvinylpyrroldione-co-maleic anhydride was synthesized with the charge transfer complex formation over radicalic polymerization of vinylpyrrolidone and maleic anhydride. After the synthesis of polyvinylpyrroldione-co-maleic anhydride, polymer was modified with glucose, amygdalin and two substances together through esterification reaction. For these modification reactions; different compound amounts, temperatures, reaction times and catalysts were tried. After modification reactions success was proved with spectral and thermal analysis, controlled release of the modified products were examined in vitro. For this purpose, at different pH values, modified products’ controlled release was examined with the UV and pH meter. As a result, with respect to pH, active substance amygdalin’s –CN group was released with the time interval of 20 minutes and 1 hour. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7366
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject kontrollü salım tr_TR
dc.subject esterleşme reaksiyonu tr_TR
dc.subject polimerik taşıyıcılar tr_TR
dc.subject glukoz tr_TR
dc.subject amigdalin tr_TR
dc.subject controlled release en_US
dc.subject esterification reaction en_US
dc.subject polymeric carriers en_US
dc.subject glucose en_US
dc.subject amygdalin en_US
dc.title Modifiye Biyobozunur Kopolimer Sentezi Ve Kontrollü Salımı tr_TR
dc.title.alternative Modified Biodegradable Copolymer Synthesis And Its Controlled Release en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11858.pdf
Boyut:
1.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama