Uygulama Açısından İlköğretim Müzik Müfredatının Değerlendirilmesi

dc.contributor.advisor Eral, Ali tr_TR
dc.contributor.author Unanoğlu, Murat tr_TR
dc.contributor.authorID 175069 tr_TR
dc.contributor.department Müzikoloji tr_TR
dc.contributor.department Musicology en_US
dc.date 2005 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-02-26T13:01:48Z
dc.date.available 2019-02-26T13:01:48Z
dc.date.issued 2005 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2005 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada İlköğretim Müzik Müfredatı ile ilkokullarda uygulanan müzik derslerinden alınan sonuçlar karşılaştırmıştır. Çıkan sonuçlar bize müzik müfredatıyla uygulama arasında çelişkiler olduğunu göstermiştir. Türkiye' deki eğitim problemlerinin varlığı uzun zamandır konuşulmaktadır. Müzik eğitiminde varolan problemlerde genel eğitim sistemindeki problemlerin ana kollarından birini oluşturmaktadır. İlköğretim Müzik Müfredatı incelendiğinde her açıdan tamam gözükmektedir oysa ki ilkokuldan mezun olan öğrencilerin çoğu müzik hakkında çok şey bilmemektedir. Daha da önemlisi çocuklarda müzik öğrenmeye karşı bir istekte bulunmamaktadır. Problem müzik programlarının uygulama safhasındaki eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Aynı zamanda bu eksiklikler müzik öğretmenlerinin de mesleklerine ve ders yapmaya karşı motivasyonlarını olumsuz etkilemektedir. Bu eksiklikleri düzgün tespit edebilmek için ilköğretim müzik müfredatının nasıl uygulandığı hakkında müfredat amaçlarına dayalı otuz soru hazırlandı. Bu otuz soruluk ankette elli üç ilkokul müzik hocası tarafından cevaplandırıldı. Ankete katılan müzik öğretmenlerinin otuz beşi devlet okulunda, on yedisi de özel okulda çalışmaktadır. Çıkan sonuçlarda bazı okullarda yeterli müzikal arşivin olmaması gibi cevaplar bekleniyordu ancak devlet okullarının % 35'inde hiçbir müzik enstrümanı veya müzik çalar olmaması sürpriz oldu. Tüm cevaplar uzmanların hazırladıkları ilköğretim müzik müfredatının ülkemiz gerçekleriyle yeterince uyuşmadığını göstermektedir. Problemler ilköğretim çağındaki öğrencilerin ihtiyaçlarının eksik analiz edilmesinden ortaya çıkmaktadır. Türkiye'deki müzik politikasının gözden geçirilmesinin zamanı gelmiştir çünkü hali hazırdaki şartlar altında çocuklarımız ilkokuldan mezun olurken içlerinde müziğe karşı herhangi bir ilgi oluşmamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study results from applications about musical education in elementary school has been compared to elementary schools' musical programme. Comparing results show us a discrepancy about the applications and musical programme. Existence of education problems in Türkiye has been talking about many years. Problems of musical education is one of major section in problems of general education system. When the elementary schools' musical programme checked everything is fine but the students who are graduated from elementary school doesn't have enough knowladge about the music. More important thing is most of the children haven't got any desire to learn more about music. The problem occurs while applicating the musical program because of some deficiences, music lessons doesn't take attention of childrens. Also these deficiences influences teachers' motivation to their jobs and teaching styles negatively. To obtain the deficiences properly thirty questions had been prepared which are based on purposes of musical programme in elementary school. This questionnaire which is made up from thirty questions has been answered by fifty three elementary school music teachers. Thirty five of them are working in state schools and seventeen of them are working in colleges. Some results were expected like there isn't enough musical archive to listen in many schools; but some results like 35 percent of state school have no musical ensturments nor music player were surprised to me too. All these answers show that specialists who are prepearing musical programme of elementary school are not suitable for the reality about our country. Most of the problems occurs from miss analysing elementary schools' needs about music. Also it is time to revise the music policy in Türkiye because in these circumstances children doesn't have any interest to music when they are graduate from elementary school en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17701
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Eğitim ve Öğretim tr_TR
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Education and Training en_US
dc.subject Music en_US
dc.title Uygulama Açısından İlköğretim Müzik Müfredatının Değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Detailed Study About Applications Of Musical Education In Elementary School en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
175069.pdf
Boyut:
3.05 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama