Türk Evinde Yaşam Alanı: Avlu

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-05-23
Yazarlar
Ekim, Eda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın hedefi, kısaca avluyu ve avlulu evi tanımlamak, bu geleneksel “arketip”in oluşmasında ve çeşitlenmesinde etkili olan kültürel ve fiziksel unsurları irdelemek, Anadolu coğrafyasındaki yerleşimlerde avluların, diğer bir deyişle “yapılar içindeki boşlukların”, yapıların kendisini tanımlayan, gündelik hayatı düzenleyen yaşam alanlarına dönüştüğü örnekleri üzerinde durmak ve son olarak ülkemizde ve Avrupa’da avluların tartışıldığı ve biçimlendirildiği mimari projeler üzerinde durmaktır. İster konut ölçeğinde ister yerleşim ölçeğinde olsun avlular tek başına sıcak iklimlerle baş edebilen öğeler olarak görülmüş, farklı iklim ve topografyalarda, farklı formlarda ve konumlandırmalarla konforlu yaşam olanağı sağlayan unsurlar olarak ele alınmışlardır. Sağladığı mikroklima, hem açık hem kapalı mekanlarda yaşam olanağı sunması ve bunları doğal etkenlerden faydalanarak yapıyor olması günümüz peyzaj mimarlığı ve mimarlık disiplinlerinin konusu olmaya devam etmesini sağlayacaktır. Bu doğrultuda avlular her zaman modern ve günceldir.
This study aims to define the terms of “courtyard” and “courtyard house”, to analyse the physical and cultural facts that generate this traditional “archetype”, to emphasize the impact of the courtyards -the space inside the buildings- in daily life in Anatolia and lastly to stress on the architectural projects from Europe and Turkey that have a design concept within the edges of the “courtyard house” theme. Either in urban scale or in a single house scale, courtyards are perceived as a supportive structure to decrease the influence of the hot climate and they used in different forms and locations to provide a comfortable living space in various climate and topographies. Courtyards have an advantage which is giving an opportunity to live both outdoor and indoor spaces, by help of the micro-climate that courtyards create itself. Binding on these, courtyards proceed to be mentioned in contemporary architecture and landscape architecture. Accordingly, courtyards are always modern and up to date.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
Avlu, Avlulu ev, Geleneksel Türk evi, Türk evi, Courtyard, Courtyard house, Traditional Turkish house, Turkish house
Alıntı