Küçük Ve Orta Boy İnşaat Firmalarının Girişimcilik Yönelimi

dc.contributor.advisor Acar, Emrah tr_TR
dc.contributor.author Aldemir, Bora tr_TR
dc.contributor.authorID 410138 tr_TR
dc.contributor.department Proje Yapım Yönetimi tr_TR
dc.contributor.department Construction Management en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-08-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-12T13:53:40Z
dc.date.available 2015-08-12T13:53:40Z
dc.date.issued 2011-08-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Gerek yerel gerekse küresel pazarlardaki rekabetin her geçen gün yoğunlaşması, bireysel girişimcilik kadar kurumsal girişimciliğin de önemini artırmıştır. Firmaların büyüklüğü arttıkça ve örgütsel yapıları karmaşıklaştıkça, girişimcilik bireysel bir çaba olmaktan çıkıp firma özelliği haline gelmektedir. İşletmelerin kurumsal girişimcilik becerilerini artırmaları, hızla değişen pazarlarda ortaya çıkan fırsatlardan yararlanabilmeleri, rekabet ortamına ayak uydurabilmelerini sağlayacak esnek ve yenilikçi örgüt yapıları geliştirebilmeleri bakımından önemlidir. Gelişmiş ekonomilerde küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ’lere) ekonomik kalkınmada daha etkin roller biçilmeye başlandığı dikkate alındığında, KOBİ’lerin girişimcilik yönelimlerinin geliştirilmesi öncelikli bir prolem alanı haline gelmektedir. Bu çalışmada, yüklenici inşaat KOBİ’lerinin girişimcilik olgusunu nasıl algıladıkları ve hangi ölçüde girişimcilik yönelimine sahip oldukları araştırılmıştır. Çalışma kapsamında iki aşamalı bir saha araştırması tasarlanmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, firmaların girişimcilik algılamalarını ve girişimcilik yönelimlerini ölçen bir veri toplama bir anket formu tasarlanarak 28 firmaya uygulanmıştır.İkinci aşamada, örneklem içinden seçilen beş firma ile derinlemesine görüşme yapılarak firma sahiplerinin ‘girişimcilik’ ve ‘girişimcilik yönelimi’ kavramlarını ve alt boyutlarını nasıl algıladıkları ve birinci aşamada elde edilen verileri nasıl değerlendirdikleri ele alınmıştır.Çalışmanın bulguları, yüklenici inşaat KOBİ’lerinin girişimcilik yöneliminin yenilikçilik ve ileriye etkililik boyutlarını, risk alma, saldırgan rekabetçilik ve özerklik boyutlarına göre daha fazla ön plana çıkardığını; KOBİ’lerde bireysel ve kurumsal girişimcilik olgularının iç içe geçtiklerini ve girişimcilik yönelimlerinin ‘muhafazakar-girişimci’ ekseninin ortalarında yer aldığını ortaya koymaktadır. Bu profil, Türkiye’nin uluslararası girişimcilik sıralamalarındaki konumu ile uyumlu olmakla birlikte tıpkı onun gibi yetersizdir. KOBİ’lerin girişimcilik yönelimini artıracak yolların aranması, geleceğin bu büyük firmalarının varlıklarını sürdürebilmeleri, büyüyebilmeleri ve ulusal ekonomiler içinde kendilerinden beklenen yaratıcı ve yenilikçi rolleri yerine getirebilmeleri bakımından önemlidir. tr_TR
dc.description.abstract Corporate entrepreneurship has become a major area of investigation in accordance with intensifying competition in the domestic and overseas markets. As organizations become larger and more sophisticated, entrepreneurship is not merely an individual motivation; it becomes also a company characteristic. Developing corporate entrepeneurship is a major goal for organizations which aim to develop flexible and innovative organizational structures to adapt to changing market conditions. Considering that small and medium sized enterprises (SMEs) are expected to have relatively more important roles in advanced economies, it is understandable why developing entrepreneurship orientations of SMEs has become a priority research area in many countries. In this thesis, the etrepreneurship perception and orientation of small and medium building contractors (construction SMEs) were investigated through a two-phase research. In the first phase, a survey instrument were designed and delivered to 28 Istanbul-based contractors. In the second phase, in-depth interviews were conducted with the owner-managers of five SME to understand better the findings of the first phase. Analyses of the empirical data suggest that (i) construction SMEs are more likely to be ‘proactive’ and ‘innovative’ in their business environment, while they have relatively less tendency to be ‘risk takers’ and ‘aggresssive competitors’; (ii) individual and corporate entrepreneurship are nested in the case of SMEs due to the dominant role of owner-managers, and (iii) entrepreneurship score of construction SMEs is in the midst of conservative-entrepreneur scale, which means that there is a considerable room for the entrepreneurship development endeavors in order for SMEs to survive, grow and play innovative roles in the construction industry. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8349
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject girişimcilik tr_TR
dc.subject girişimcilik yönelimi tr_TR
dc.subject inşaat sektörü tr_TR
dc.subject inşaat yüklenicileri tr_TR
dc.subject entrepreneurship en_US
dc.subject entrepreneurship orientation en_US
dc.subject construction industry en_US
dc.subject construction contractors en_US
dc.title Küçük Ve Orta Boy İnşaat Firmalarının Girişimcilik Yönelimi tr_TR
dc.title.alternative Entrepreneurship Orientation Of Small And Medium Building Contractors en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
12009.pdf
Boyut:
722.77 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama