Çatı Kaplama Malzemesi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi

dc.contributor.advisor Arıoğlu, Nihal tr_TR
dc.contributor.author Okutan, Ahmet Ender tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi tr_TR
dc.contributor.department Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2007-10-31 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-10T12:42:25Z
dc.date.available 2015-08-10T12:42:25Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada çatı kaplama malzemesi seçim kriterlerinin ortaya konulmasıyla birlikte, bundan sonra ülkemizde çatı kaplama malzemesi seçiminde bir sistem oluşturma çalışmasına yardımcı olabilecek belirleme ve önerilerin sunulması amaçlanmıştır. Amaca yönelik olarak yürütülen çalışmalarda çatı kavramı ve çatıyı oluşturan yapı elemanları tanımlanmış ve çatı tiplerinin kaplamaya ve kullanım özelliklerine getirdiği sınırlamalar incelenmiştir. Bunun nedeni şöyle ifade edilebilir: Çatı tipleri ve çatı eğimleri arasındaki farklılık, değişik kullanım ihtiyaçları ve atmosferik etkenlerin farklılıkları nedeniyle oluştuğu için, çatı tipleri ve çatıdaki yükün strüktüre aktarılma prensibi, malzeme seçiminde belirleyici kriter haline gelebilir. Bu nedenle birinci bölümde çatı tipleri ve strüktürel özellikleri irdelenmiştir. Türlerine göre çatı kaplama malzemesinin irdelendiği ikinci bölüm; çatı kaplama malzemesi türlerini tanımayı ve irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda çatı kaplama malzemesi türleri 5 ana başlık altında incelenmiş, her ana başlıktaki malzeme irdelenmiş her malzeme türü için bakım ve onarım yöntem ve gereklilikleri ortaya konmuştur. Yapılan çalışmanın üçüncü bölümünde çatı birleşenlerini etkileyen genel faktörler ve bunların etki biçimleriyle dereceleri irdelenmiş ve kaplama alternatiflerinin karşılaşacağı doğal etkenler ortaya konulmuştur. Çatının uygulandığı yere göre sabit olan bu faktörlerin; kaplama malzemesinin üzerindeki etkileri irdelenmiş, bu yolla her çatı kaplama malzemesinin her doğal şart altında davranış biçiminin belirlenmesi amaçlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract At this strategy, it is aimed to give proposaled to create a system of roofing materials choice in our country, near determinin roofing materials choosing creteria. At this work leaning to aim, roof conception and building elements that create the roof are determined, and limitations that roof types bring to usage properties are observed. Reason of this can be spelled as so; As differences between roof types and roof slopes are created because of different usage needs and differences between atmospheric effects; roof types and principle of conducting load to structure can be a determining factor at roofing material choice. For his reason, roof types and structural properties are observed at first part. The second part where roofing materials are observed as their types aim to define the materials in detail. In this sectoin, roofing material types are observed in 5 main stages, every material is defined in detail and maintenance needs for each type is exhibited. At third part, general factors that effect roof components and effect degrees are determined, natural effects that the roofing material alternatives is exhibited. Effects of these factors on roofing material under any natural effect is aimed. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8179
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Seçim kriterleri tr_TR
dc.subject İç ve dış faktörler tr_TR
dc.subject Choosing criteria en_US
dc.subject Inner and outside effects en_US
dc.title Çatı Kaplama Malzemesi Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination Of Roofing Material Choosing Criteria en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7684.pdf
Boyut:
4.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama