Sıcaklık Ve Su Aktivitesinin Aspergillus Carbonarius’un Gelişme Ve Okratoksin A Oluşturması Üzerine Etkisinin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Karbancıoğlu Güler, Hatice Funda tr_TR
dc.contributor.author Küçükakar, Pınar tr_TR
dc.contributor.authorID 10044166 tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2015 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-03-09T09:07:50Z
dc.date.available 2017-03-09T09:07:50Z
dc.date.issued 2015-10-23 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada kuru incirden izole edilen üç adet A. carbonarius izolatının gelişimi ve OTA üretimi üzerine sıcaklık (10-40°C) ve su aktivitesinin (0,85-0,99) etkisinin kuru incir besiyerinde incelenmiştir. Gelişme verileri Baranyi modeli ve Linear model kullanılarak modellenmiştir. Çalışmada 40°C’de hiçbir izolat gelişme göstermemiştir. 10°C’de ise sadece bir izolat 0,93 ve 0,97 su aktivitelerinde gelişmiştir. İzolatların tamamı 30°C ve 0,97 su aktivitesinde en yüksek gelişme hızına sahiptir. Bu koşullarda çalışmada kullanılan üç izolat için Baranyi modelinden elde edilen maksimum gelişme hızları 26,72; 25,36 ve 24,90 mm/gün olarak tespit edilmiştir. 30°C ve 0,97 su aktivitesinde ise Lineer model kullanılarak hesaplanan radyal gelişme hızlarının ise 11,40; 10,80 ve 10,13 mm/gün olduğu saptanmıştır. Baranyi modelinde elde edilen R2 değerleri Lineer modelde elde edilen değerlerden daha yüksektir. A. carbonarius izolatları 0,85 su aktivitesinde OTA üretmemektedir. İzolatlar maksimum miktarda OTA’yı 20°C’de 21. günde izolata bağlı olarak 0,97 veya 0,99 su aktivitesinde oluşturmuştur. Üç izolatın oluşturduğu maksimum OTA miktarları 1,370-3,627 µg/g aralığındadır. İnkübasyon sıcaklığı ve su aktivitesinin, küf gelişimi ve OTA üretimi üzerine etkisi istatiksel olarak önemli bulunmuştur. tr_TR
dc.description.abstract In this study, It was determined the effect of temperature (10-40°C) and water activity  (0,85-0,99) on growth and ochratoxin A production by three isolates of Aspergillus carbonarius isolated from dried figs on dried fig medium. Growth data were modelled by Baranyi model and Linear model. None of three isolates of Aspergillus carbonarius grown at 40°C. Only one isolate grew at 10°C (0.93 and 0.97 aw). Aspergillus carbonarius isolates reached maximum growth rate at 30°C and 0.97 aw.  In these conditions  maximum growth rates of three isolates obtained from Baranyi model were 26.72; 25.36; 24.90 mm/day. According to Linear model, growth rates of isolates at 30°C and 0.97 water activity were 11.40 mm/day; 10.80 mm/day; 10.13 mm/day. R2  values obtained from Baranyi model were higher than Linear model. A. carbonarius isolates did’t produce OTA at 0.85 water activity. Maximum OTA production was found at 20°C and 21 day on 0.97 or 0.99 water activity depending on the isolates. Maximum OTA amounts were between 1.370 µg/g and 3.627 µg/g. Incubation temperature and water activity had significant effect on growth and OTA production of isolates. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/13620
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject A. Carbonarius tr_TR
dc.subject Okratoksin A tr_TR
dc.subject Sıcaklık tr_TR
dc.subject Su Aktivitesi tr_TR
dc.subject A. Carbonarius en_US
dc.subject Ochratoxin A en_US
dc.subject Temperature en_US
dc.subject Water Activity en_US
dc.title Sıcaklık Ve Su Aktivitesinin Aspergillus Carbonarius’un Gelişme Ve Okratoksin A Oluşturması Üzerine Etkisinin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Determination The Effect Of Temperature And Water Activity On Growth And Ochratoxin A Production Of Aspergillus Carbonarius en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama