Darbeli Mod Fototerapi İle Bilirubin Konsantrasyonunun Değişiminin İncelenmesi.

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-09-17
Yazarlar
Aslan, Nazire
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, belli konsantrasyonlardaki biluribin solüsyonları sistematik olarak  LED kaynaklı mavi ışığa maruz bırakılmış ve her deney farklı puls zamanları ve ışık şiddetleri ile gerçekleştirilmiştir.
In this thesis  the solution of the concentration bilirubin , systematically has been subjected to the blue light of light emmiting diode and ever experiment to performed with  diffrent pulse time and light intensity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Fototerapi, Phototheraphy
Alıntı