Güncel Sanatın İstanbul’da Mekânsallaşması: Güncel Sanat Mekânlarının Bina Ve Kent Ölçeğinde Bir İncelemesi

dc.contributor.advisor Kahvecioğlu, Hüseyin Lütfü tr_TR
dc.contributor.author Gülkaynak, Işık tr_TR
dc.contributor.authorID 428150 tr_TR
dc.contributor.department Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design en_US
dc.date 2012 tr_TR
dc.date.accessioned 2012-04-15 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-28T13:58:58Z
dc.date.available 2015-05-28T13:58:58Z
dc.date.issued 2013-01-06 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012 en_US
dc.description.abstract Bu tez güncel sanatın ve onun mekânının, İstanbul kenti üzerinden yapılan bir analizi olmuştur. Bunu yapabilmek için tez iki ana bölüme ayrılmış; öncelikle İstanbul’un batılı sanat ile olan ilişkisinin dönüşümüne bakılmış, bu, hem bina, hem de kentsel ölçekteki mekânlar üzerinden incelenmiştir. Bu bölümde, İstanbul’da sanatın kentle kurduğu ilişki, batılı sanatın Türkiye’de ilk defa ortaya çıktığı, Beyoğlu’nun Pera olduğu dönemden, günümüzdeki bienallere kadarki süreç olarak ele alınmıştır. Tarihte bu kadar geriye gidilmesinin sebebi, bugünkü sanat - kent ilişkisinin o dönemde oluşmuş kimliği sürdürüyor olduğu ön kabulündendir. Daha sonra güncel sanatın tanımına bakılmış, Türkçe’de ve Türkiye’deki halleri üzerinde durulmuştur. Devamında, mekânın, hem batıda hem Türkiye’de sanat ile olagelmiş dönüşen ilişkisine bakılmıştır. Son olarak İstanbul’da güncel sanat sergileyen ya da icra eden oluşumlar kurumsal yapılarına göre kategorilere ayrılarak incelenmiştir. Her sanat oluşumu da kendi içinde; kimlik tanımları, niyetleri, bulundukları yerler, yer seçimi sebepleri / mekân kullanım şekilleri, finansal yapıları ve düzenledikleri aktiviteler kriterinde tablolaştırılarak incelenmiştir. Bu, tüm güncel sanat oluşumlarını içine alacak bir çapraz okumanın yapılabilmesi için tezde gerekli görülmüştür. Böylece, İstanbul’daki güncel sanatın durumuna farklı bir bakış açısı getirmek üzere bir analiz yapılmaya çalışılmıştır. Bu tezde yapılan grafik üzerinden çıkarılması önemli görülen ilişkiler; kent ile güncel sanat, güncel sanat ile oluşumların finansal yapıları, mekân ile oluşumların finansal yapıları, finansal yapıları, mekânları ve kentte bulundukları yerler ile niyetleri ve hedef kitlelerinin birbirleriyle ilişkileridir. Ve sonuç olarak, tez boyunca verilen kentin, mekânın ve sanatın olagelmiş durumları ile ilgili bilgiler, günümüzde İstanbul kentindeki güncel sanatın ve onun mekânının ilişkisi ile harmanlanıp yorumlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This thesis is aimed to analyze local contemporary art venues and their use of space in Istanbul. The analysis is formed in two separate parts; first the relationship between the city and west bound art was studied which is done on building and neighborhood scale in order to research and appreciate the meaning and the effect of the “space”. The second part is aimed to study actual situation of contemporary art in Turkey and Turkish language. Putting use of these prior analyzes, then the thesis concentrates on the ever mutating correlation between the notions of space and art in accordance with local and western art. Lastly the institutions that exhibit and /or produce art are categorized according to their operating and management structures. By this approach, it was aimed to examine the possible causation between the institutions, their choice of neighborhood to settle and their use of space. At the addendum of this thesis, a compilation of maps was produced which shows the contemporary art institutions in Istanbul, their financial and management structures on the urban space and keywords from their own self-description texts with the use of multi-colored legend system.This graphical representation is created to be a source of neutral data. Its aim is to produce a new perspective to the readers which in turn will be able to form their own personal analysis about the state of Istanbul’s contemporary art. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/3430
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject güncel sanat tr_TR
dc.subject mekan tr_TR
dc.subject İstanbul tr_TR
dc.subject Pera tr_TR
dc.subject bienal tr_TR
dc.subject contemporary art en_US
dc.subject space en_US
dc.subject İstanbul en_US
dc.subject Pera en_US
dc.subject biennial en_US
dc.title Güncel Sanatın İstanbul’da Mekânsallaşması: Güncel Sanat Mekânlarının Bina Ve Kent Ölçeğinde Bir İncelemesi tr_TR
dc.title.alternative Spatialization Of Contemporary Art İn Istanbul: An Analysis About Contemporary Art Spaces In Building And Urban Scale en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
12493.pdf
Boyut:
4.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama