Hafif Raylı Sistem Araçlarının İç Mekanlarının Morfolojik Açıdan Analizi

dc.contributor.advisor Bayazıt, Nigan tr_TR
dc.contributor.author Alppay, Ekrem Cem tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Ürünleri Tasarımı tr_TR
dc.contributor.department Design of Industrial Products en_US
dc.date 2000 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-11-20T09:27:40Z
dc.date.available 2015-11-20T09:27:40Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada hafif raylı sistem araçları iç mekan morfolojisi açısından analiz edilmiş, araçların iç mekanları arasındaki endüstri tasarımı açısından farklar incelenmiştir. Araçların analiz edilmesinden önce mevcut terminolojik belirsizliği gidermek amacıyla tramvay kavramı açıklanmış ve kısaca tramvayların tarihi incelenmiştir. Araçların analiz edilebilmesi amacıyla araçlar bileşenlerine, alt bileşenler de alt bileşenlerine ayrıştırılmış, araçların tipolojisi oluşturulmuştur. Araçların analizi amacıyla 37 adet çağdaş araç seçilmiş ve bunların tasarım özellikleri bir tablo haline getirilerek bu özelliklerin frekans dağılımları oluşturulmuştur. Frekans dağılımlarında araçların tasarım açısından dağılımları incelenmiş optimum ve uç değerlere sahip araçlar analiz edilmiştir. Bu bilgiler ışığında teorik olarak optimum bir aracın kriterleri oluşturularak böyle bir aracın ne derece var olduğu incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this Study the morphology of light rail vehicle interiors were analyzed and the differences between various vehicles have been studied. The concept of tramway has been explained and their history has been briefly studied in order to make clear the differences between light rail vehicles and tramways due to the current terminological uncertainty. To analyze, vehicles have been decomposed to parts and these parts to sub-parts and a typology has been established in order to identify each vehicle. For analyzing these vehicles, 37 contemporary light rail vehicles have been chosen. The characteristics of these vehicles have been analyzed in table and frequency distribution graphics have been prepared. In these frequency distribution tables, vehicles, which have optimum values or extreme values, have been studied. Using these optimum vehicle data characteristics of a theoretical optimum vehicle have been formed and the existence of such a light rail vehicle has been studied. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/10554
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Hafif Raylı Sistem tr_TR
dc.subject Hafif Raylı Sistem Aracı tr_TR
dc.subject İç Mekan tr_TR
dc.subject Morfoloji tr_TR
dc.subject Light Rail System en_US
dc.subject Light Rail Vehicle en_US
dc.subject Interior en_US
dc.subject Morphology en_US
dc.title Hafif Raylı Sistem Araçlarının İç Mekanlarının Morfolojik Açıdan Analizi tr_TR
dc.title.alternative Morphological Analysis Of Light Rail Vehicle Interiors en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1129.pdf
Boyut:
28.02 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama