Betonarme Binalarda Dolgu Duvarların Deprem Etkisi Altındaki Davranışının İncelenmesi

dc.contributor.advisor Özkul, Tülay Aksu tr_TR
dc.contributor.author Uysal, Kadir Erkan tr_TR
dc.contributor.authorID 10010131 tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-07-26 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:29:11Z
dc.date.available 2015-07-03T11:29:11Z
dc.date.issued 2013-07-29 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, betonarme binalarda dolgu duvarların deprem etkisi altındaki yapısal davranışının incelenmesi amaçlanmıştır. Dolgu duvarların çerçeve ve yapılar üzerindeki etkileri ve dolgu duvar modelleri ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Çalışmada, altı katlı ve on iki katlı iki betonarme bina kullanılmıştır. Deprem Yönetmeliği 2007 ve teknik şartnamelere uygun olarak her iki bina için taşıyıcı çerçeve sistemler oluşturulmuştur. Binalar dolgu duvarsız, tuğla dolgu duvarlı ve gazbeton dolgu duvarlı olarak oluşturulmuştur. Tuğla dolgu duvarlı, gazbeton dolgu duvarlı ve dolgu duvarsız binaların taşıyıcı çerçeve sistemlerinin üç boyutlu modelleri SAP2000 yapı analiz programında oluşturulmuş ve Eşdeğer Deprem Yükü Yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Dolgu duvarlar, deneysel ve analitik çalışmaların ışığında eşdeğer diyagonal basınç çubukları olarak modellenmiştir. Analizlerin sonrasında tüm modellerin doğal titreşim periyodu, taban kesme kuvveti, yer değiştirme, kat rijitlik, burulma düzensizliği katsayısı ve etkin göreli kat ötelemesi değerleri elde edilmiştir. Modellerin analiz sonuçları karşılaştırılmış ve yorumlanmıştır. Çalışmanın sonunda, betonarme binalarda dolgu duvarların etkisinin göz önüne alınması ile yapısal davranışın önemli derecede değişebileceği sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, reviewing structural behaviour of infill walls in reinforced concrete buildings under earthquake effect is aimed. Effects of infill walls on frames and structures and the models of infill walls are explained at large. In the study, a six-story building and a twelve-story building are used. The bearing frame systems for each building are constituted in accordance with Turkish Earthquake Code 2007 and technical specifications. The buildings are constituted without infill walls, with brick infill walls and with aerated concrete infill walls. Three dimensional models of the bearing frame systems of the buildings with brick infill walls, with aerated concrete infill walls and without infill walls are constituted in SAP2000 structural analysis program and analysed by using Equivalent Seismic Load Method. Infill walls are modeled as equivalent diagonal pressure bars in the light of experimental and analytical works. After the analyses the values of free vibration periods, base shear forces, displacements, rigidities of stories, torsional irregularity factors and effective relative story drifts of all models are obtained. The analysis results of the models are compared and commented. At the end of the study, it is concluded that the structural behaviour can be changed critically with considering the effects of infill walls in reinforced concrete buildings. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6694
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Dolgu duvarlar tr_TR
dc.subject Dolgu duvarlı çerçeveler tr_TR
dc.subject Dolgu duvar etkisi tr_TR
dc.subject Dolgu duvarlı perde çerçeveler tr_TR
dc.subject Eşdeğer diyagonal basınç çubuğu tr_TR
dc.subject Fill Walls en_US
dc.subject Frames with infill walls en_US
dc.subject Effect of infill wall en_US
dc.subject Shear wall-frames with infill walls en_US
dc.subject Equivalent diagonal pressure bar en_US
dc.title Betonarme Binalarda Dolgu Duvarların Deprem Etkisi Altındaki Davranışının İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Reviewing Behaviour Of Infill Walls In Reinforced Concrete Buildings Under Earthquake Effect en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13909.pdf
Boyut:
5.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama