Müziğin Kolektif Düşünce Temsilindeki Yeri: Yörükler

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Kurtaran, Şenay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Anahtar kelimeler
Müzik, Yörükler, Türkiye, Halkbilim, Türk Halk oyunları, Music, Yuruks, Turkey, Folklore, Turkish folk dancing
Alıntı