Segah Makamında Tar İçin Taksim Çeşitlemeleri

dc.contributor.advisor Önaldı, Şenel tr_TR
dc.contributor.author Özel Sevindik, Nevcihan tr_TR
dc.contributor.authorID 22841 tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music en_US
dc.date 1989 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-03-15T11:54:54Z
dc.date.available 2019-03-15T11:54:54Z
dc.date.issued 1989 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1989 en_US
dc.description.abstract Bu araştırma konservatuarın yüksek bölümü tar öğrencileri için Mâye-i Segah taksimi üzerine çeşitlemeler olarak yapılmıştır. Eserde segah makamının, Mâye-i Segah şubesindeki bir taksimin nasıl yapılacağı, makamın neresinden başla yıp neresinde asma kalışlar yapılacağı, nereden hangi motiflerle karara gidileceği ve karar verdiren karakteristik motifler kullanılarak, taksimin bitirileceği açıkça beliriil- miştir. Bilhassa Azerbaycan'daki eski üstad tarzenlerin yaptıkları taksimler ile yeni usta tarzenlerin taksimleri örnek olarak alınmıştır. Aradaki motif ve ifade farklılıkla rı ile teknik açıdan değişik görünümlerin ortaya konulması son derece yararlı olmuş tur. Ayrıca Mâye-i Segah taksimi üzerine örnek olarak sadece bir tek taksim değil, halen icra edilen taksim örnekleri verilmiştir. Bundan maksat, perdeleri deği şen taksimlerin seyirlerinin de değiştiğini belirtmek içindir. Son olarak bütün taksimlerin analizi yapılmış ve model Mâye-i Segah taksi mi verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract This research is on variations on Mâye-i Segah Taksim for post-graduate tar students of the conservatory. It has been stated explicitly how to make a taksim on the branch of Mâye-i Segah of segah makam, where to start and where to make temporary stop, from where and with which motives to go to karar and how to finish the taksim using determinative characteristic motives in the work. Especially old master tarzen taksims and new master tarzens' taksim from Azerbaijan have beentaekn as examples. This has been very useful to show the differences of motives and expressions, varions aspects from technical point of view. Additionally, not only one taksim but, the taksims being performed at present, the taksim examples has been given. The reason for that is the show that the movements also change when determining perdes are changed. Finally all taksims have been analysed and model Mâye-i Segah taksim has been given en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17911
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Makamlar tr_TR
dc.subject Segah makamı tr_TR
dc.subject Taksim sanatı tr_TR
dc.subject Tar tr_TR
dc.subject Türk müziği tr_TR
dc.subject Music en_US
dc.subject Modes en_US
dc.subject Segah mode en_US
dc.subject Instrumental improvisation en_US
dc.subject Tar en_US
dc.subject Türk müziği en_US
dc.title Segah Makamında Tar İçin Taksim Çeşitlemeleri tr_TR
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
22841.pdf
Boyut:
3.74 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama