İlk Ve Orta Eğitimde Türk Müziği Ağırlıklı Müfredat Programı Ne Olmalıdır?

thumbnail.default.alt
Tarih
1989
Yazarlar
Ovalı, Atilla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Institute of Social Sciences
Özet
Müzik insan hayatının her devresinde yer almış ve toplumların meydana gelmesinde çok yapıcı bir rol oynamıştır. Her milletin bir dili olduğu gibi bir de müziği vardır ve her millet kendi müziğini yapar. Türk milletinin müziği de asır lardan beri Türk müziği ( Türk Sanat Müziği - Türk Halk Müziği ) olmuştur Osmanlı İmparatorluğunun son devirlerinde giderek varlığını kaybeden ve Cumhuriyet döneminde de tamamen ortadan kalkan Türk Müziği eğitimi, o günden bu yana yerini Batı müzi ğine bırakmıştır. Ancak son yıllarda tekrar Türk müziğine dö nüş görüşü ağırlık kazanmıştır. Milli Eğitim'in ana hedefi memleketimize ve mille timize faydalı, milli kültürün idraki içinde, "eğitilmiş insan" yetiştirmek olduğuna göre, okullarımızda neyin öğretilip, neyin öğretilmemesi konusu üzerinde durmak gerekir. Bu bir müfredat meselesidir.
In recent years National Art is the main and most talked about and argumentive topic in our agenda. Society is beginning to realize preciate our cultura a lot more effectively even more so in the recent years. To represent our nation to the world, we must be able to represent our own creations and true colors. Work of arts even thou has come along way, it's still unknown to the large number of public. For this reason, our own government and our artistic-teachers both have important duties. This is an educational problem. To provide general widespread public must be taught arts most effectively. National educations aim shouldbe to educate people with it's cultural issues and proper means. This is a curriculum issue.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1989
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1989
Anahtar kelimeler
Ders programları, Müzik eğitimi, Ortaöğretim, Türk müziği, İlköğretim, Music, Curriculum, Music education, Secondary education, Turkish music, Primary education
Alıntı