Firmalarda Filo Yönetimi: Hasar Ve Kaza Oranlarının İstatistiksel Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-07-03
Yazarlar
Demirbağ, Furkan Osman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde şirketlerin en önemli mali değerlerinden biri taşıtlardır. Bu araçların idaresi, takibi ve değerlerinin korunması işletmeler açısından gün geçtikçe önemli bir hal almaktadır. Filo güvenliği ve maliyeti kavramının önemini arttırdığı rekabetçi ortamda filo yönetimi kavramı da şirketler ve araştırmalar için değerli bir konumda bulunmaktadır. Şirketlerin araç politikaları, sürücü ve taşıt seçerken tutumları, filoları ile ilgili analizleri takip ediyor oluşları, güvenli ve çevreci filo yaklaşımları, bakım ve onarım ile ilgili takipleri ve sigorta hasar maliyetleri için aksiyonları çalışma kapsamında detaylandırılmıştır. Güvenli sürüş ve filo güvenliği kavramı her geçen gün daha çok idrak edilmeye başlanmıştır. Filo güvenliği ile hem kaza oranlarının azaltılması hem de bu kazalar ve hasarlardan oluşacak maliyetlerin en aza indirgenmesi hedeflenmektedir. Literatür bu konuda çalışmalar mevcuttur. Çalışmaların bir çoğunda da istatistiksel analizler kullanılmıştır. Kazaların azaltılması için sürücü davranışlarının ve sürücüleri etkileyen dış faktörlerin (sürüş süresi, iş stresi, randevular, mesafeler) incelendiği ve kazalara olan etkilerinin belirlendiği bir çok araştırma yapılmıştır. Bazı çalışmalar ise şirketlerin filo güvenliği adına uyguladıkları metotları da hesaba katmıştır. Bu çalışmada temel olarak filo yönetimi kavramı üzerinde durulmuş ve bu kavramın alt metotlarını uygulayan firmaların diğerlerine oranla daha az kaza ve hasar oranlarına sahip olacakları düşücesi incelenmiştir. Çalışmanın amacı filo yönetimi uygulamalarını kullanan ve kullanmayan iki grup arasında istatistiksel farkın belirlenmesidir. Bu amaçla araç filosu bulunan firmalara anket yapılmış ve filo yönetimi uygulamalarına bakış açıları değerlendirilmiştir. Sonuçta filo yönetimi uygulamalarını kullanan firmaların daha az kaza oranlarına sahip olacakları belirlenmiştir. Ayrıca filo büyüklüğü ve sektörel bazda firmalar arasında kaza oranları bakımından istatistiksel olarak herhangi bir farklılık görülmemiştir.
Car fleets are important assets of companies. Management of these cars is a vital issue. Fleet safety and total cost of ownership are popular concepts that are used to sustain the competitive approach. Company car policies, car and driver selection, fleet reviews, economical and safety driving, maintanence and breakdown follow up and claim- accident management are elaborated in this study. The concept “fleet safety” is distinguished by the compaines in competitive market conditions. Fleet safety is important for decreasing the rate of accidents and also reducing the costs of these claims and accidents. For these reasons many companies are targeting to use fleet safety implementations.Statistical analysis methods are used in most of the literature studies. Driver behaviors are examined in these studies for reducing occupational safety risks. Most of the researches show that company fleet drivers are more risky than others. Some others consider the effects of fleet managent policies to occupational road safety. Fleet management concept and fleet management methods are explained in this study. The main hypothesis of the research is to show that the companies which apply the fleet management concept to their car fleet have less accident rates and costs than the companies that do not apply this concept. Fleet management survey is applied to the companies. As a result there is statistically meaningful difference between these two group of companies. Moreover same tests are applied for different fleet sizes and sectors, but it come out that there is no statistical difference among these groups.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2012
Anahtar kelimeler
filo yönetimi, kaza oranları, şirket aracı, filo analizi, fleet management, accident rates, company car, fleet review
Alıntı