Nadir Toprak Elementlerinin İyon Değiştirici Reçinelerle Ayrılmasında Sodyum Trimetafosfatın Yeni Bir Elüent Olarak İncelenmesi

dc.contributor.advisor Akseli, Ayçiçek tr_TR
dc.contributor.author Kutun, Şana tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 1999 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:25:00Z
dc.date.available 2015-07-13T10:25:00Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, sodyum trimetafosfatın farklı konsantrasyonları ile çalışılarak, nadir toprak elementlerinin ve toryumun bölünme oranları, üç farklı tip reçine üzerinde incelendi. Herbir lantanitten 0.05 meq alınarak hazırlanan sentetik karışımın ve Avusturalya monazitinden elde edilen nadir toprak oksitleri ve toryum oksit karışımından alınan 5 mg’lık ve 250 mg’lık örneklerin, sodyum trimetafosfat çözeltileriyle gradient elüsyonu uygulanarak birbirlerinden ayrılmaları bu üç farklı tip reçine üzerinde incelendi. Fraksiyonlardaki nadir toprak elementlerinin varlığı morin kullanılarak spektroflorimetrik olarak belirlendi. Sonra, herbir nadir toprak elementinin ve toryumun kalitatif ve kantitatif tayinleri yapıldı. Sonuç olarak, sodyum trimetafosfatın diğer elüentlerle karşılaştırıldığında yeni bir elüent olarak birçok üstünlüğe sahip olduğu gösterildi. tr_TR
dc.description.abstract In this work, distribution coefficients of rare earth elements and thorium have been determined regarding different concentrations of sodium trimetaphosphate on 3 different type of resins. The separation of the rare earths and thorium obtained from an Australian monazite has been studied by means of elution with sodium trimetaphosphate concentration gradient on 3 different type of resins. It was applied to 5 mg and 250 mg samples. The elements in the eluted fractions were defined by spectrofluorimetry using morin. The qualitative and quantitative identification of individual rare earth elements and thorium were realized. As a result, it has been demonstrated that sodium trimetaphosphate has some advantages over the other eluting agents. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7567
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Instıtute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Nadir toprak elementleri tr_TR
dc.subject Sodyum trimetafosfat tr_TR
dc.subject Anyon değiştiricilerle ayrılmalar tr_TR
dc.subject Katyon değiştiricilerle ayrılmalar tr_TR
dc.subject Elüsyon. tr_TR
dc.subject Rare earth elements en_US
dc.subject Sodium trimetaphosphate en_US
dc.subject Anion exchange separation en_US
dc.subject Cation exchange separation en_US
dc.subject Rare earths determination. en_US
dc.title Nadir Toprak Elementlerinin İyon Değiştirici Reçinelerle Ayrılmasında Sodyum Trimetafosfatın Yeni Bir Elüent Olarak İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of Sodium Trimetaphosphate As A New Eluting Agent For The Separation Of Rare Earth Elements By Ion Exchange Resins en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
241.pdf
Boyut:
3.25 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama