Türkiye’de İstihdam Probleminin Çözümünde İnşaat Sektörünün Önemi Ve Rolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Aksu, İsmail Mirza
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kalkınmakta olan bir ülke olarak Türkiye’de, en önemli sorunlardan biri olan istihdam sorunun çözümünde inşaat sektörünün rolü tartışılarak önemi ortaya konmuştur. Çalışmada, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve istihdam arasındaki sıkı ve kompleks ilişki nedeniyle, inşaat sektörünün kalkınmakta olan ülkelerdeki ekonomik büyümeye katkısı da ayrıca işlenmiştir. Ekonomik kalkınmanın sağlanması için ekonomik büyümenin gerçekleştirilmesi gerektiğinden, ekonomik büyümenin kaynakları tartışılmış ve ekonomik kalkınma ile ekonomik büyümenin arasındaki tanım farkına da değinilmiştir. Bulgular göstermiştir ki, inşaat sektörü sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ve istihdamın sağlanmasında kritik önemi olan altyapı yatırımlarının geliştirilmesinde hayati bir rol oynamaktadır. Çalışma sonucunda, Türkiye’de ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilebilmesinin yolu; üretimden ve istihdamdan, üretimin yolu ise inşaat yatırımlarından geçtiği görülmüştür.
In this study; role and importance of Turkish construction industry in creation employment, which is one of the biggest problem in this country,is studied. In the study, because of close and complex relationship between sustainable economic development and employment, importance of construction industry to sustainable economic development is also examined. Adding this, deference between economic development and economic growth is explained. To provide sustainable economic development in this country economic growth must be succeeded. Therefore, sources of economic growth are also studied. Results are founded show that, construction industry plays an essential role in infrastructure development that is critical to sustainable economic development and creation employment in developing countries. End of the study; to be founded that, sustainable economic development in Turkey is related to level of production. To be rised level of production, construction investment and employment must be increased.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Türkiye’de İstihdam, Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınma, Ekonomik Büyüme, İnşaat Sektörü, Employment in Turkey, Sustainable Economic Development, Economic Growth, Construction Industry
Alıntı