Erken Cumhuriyet Döneminde Kırsalın İfadesi Bağlamında Demiryolları Ve Köprüler, 1930-1945

dc.contributor.advisor Batur, Afife tr_TR
dc.contributor.author Sezer, Özge tr_TR
dc.contributor.department Bilgisayar Ortamında Mimari Tasarım tr_TR
dc.contributor.department Architectural Design Computing en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-07-08 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-08-18T17:37:25Z
dc.date.available 2015-08-18T17:37:25Z
dc.date.issued 2010-07-08 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde kırsalı dönüştürme hedefi ile gerçekleştirlen girişimlerin ifadesi üzerinden şekillenen bu tez, 1930-1945 yılları arasında Anadolu’nun ideolojik projeler çerçevesinde hem düşünsel hem de fiziksel yönden inşasını tartışmaktadır. Erken Cumhuriyet Dönemi’nin (1923-1950) dinamikleri incelendğinde Anadolu sözcüğünün temsil ettiği anlam siyasal söylemin en büyük dayanağını oluşturmaktadır. Bu sebeple, öncelikle dönemin fikir ve eylem ortamının Anadolu kırsalını nasıl ifade ettiği ve onu nasıl bir çerçeve içinde değerlendirdiği en temel bakış açısı olarak ele alınmıştır. Çalışmada tariflenen zaman aralığı içindeki çoğul tipolojilerden yararlanarak bu bakış açısı genişletilmiş, farklı eksenlerde iz sürülmüştür. Tezde Erken Cumhuriyet Dönemi’nin kırsala yönelik hareketini irdelemek için iki ana strüktür oluşturulmuş, bu eksenler üzerinde teorik çalışmalar ve onları destekleyecek örnekler ortaya çıkarılmıştır. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiyesi’nde, en radikal toplumsal değişimlerin yaşandığı ortamda, inşa eylemi çerçevesinde kentlerdeki mimari farklılaşma birçok çalışmaya konu olmuştur. Ancak dönemin dinamikleri değerlendirildiğinde Anadolu şehirlerine değen modernleştirici elin Anadolu kırsalında bıraktığı iz de gözler önüne serilmelidir. Bu izin bütüncül bir kurgu içerisinde okunur hale getirilmesi ile biçimlenen tez, demiryoları ve köprüler alt teması ile sınırlanırken, konu alanındaki diğer çalışmalara eklenerek Erken Cumhuriyet Dönemi mimarisi arşivine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. tr_TR
dc.description.abstract This dissertation, shaped after the efforts of rural reform in Republican Era, argues and exemplifies the physical and theoretical construction of the ‘’Anatolia’’ idea/myth in the period of 1930-45 within the framework of ideological projects. Dynamics of the Early Republican Era (1923-1950), upon a closer look, imposes a great importance on the meaning indicated by the word ‘Anatolia’, as the political discourse is founded mainly upon it. Primarily, the consideration focuses on how the ideologic movement expressed Anatolian rural and how it was taken into consideration. In the defined time period, multiple typologies have been followed, expanding the research in differing paths. In the dissertation, a dual structure has been intended and in each of the main axes, theoretical framework and supporting examples are given. In Early Republican Turkey, in a period renowned for its radical sociological reforms, the architectural urban differentiation has been a question for many studies. But as the dynamics of the period is evaluated, it must be noted the modernizing hand of ideology that shaped Anatolian cities also had a significant impact on Anatolian agrarian. The dissertation, following that impact’s trace and aiming to present it in a visible and coherent whole, is limited with sub-theme of railways and bridges, hoping to integrate into the bibliography on the era and contribute to the Early Republican Era Architectural archive. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/8547
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Anadolu’da demiryolları tr_TR
dc.subject Anadolu’da köprüler tr_TR
dc.subject Kır-Kent tr_TR
dc.subject Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye Mimarisi. tr_TR
dc.subject Railways in Anatolia en_US
dc.subject Bridges in Anatolia en_US
dc.subject Rural-Urban en_US
dc.subject Early Republican Architecture of Turkey. en_US
dc.title Erken Cumhuriyet Döneminde Kırsalın İfadesi Bağlamında Demiryolları Ve Köprüler, 1930-1945 tr_TR
dc.title.alternative Railways And Bridges As Expression Of Rural In Early Republican Period, 1930-1945 en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
10802.pdf
Boyut:
61.31 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama