Belden Kırma Dümenleme Sistemine Sahip Traktörlerde Dümenleme Sistemi Üzerine Bir İnceleme

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karaman, Uğur Cemil
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde mevcutta üretilen belden kırma traktörlerin dümenleme açılarının arttırılıp arttırılamayacağıyla ilgili analizler yapılmıştır. Bu konuda fazla sayıda literatür olmadığı için kurulan analiz modeli sonuçları sadece firma kataloglarıyla karşılaştırılmıştır.Çalışmada üç ayrı analiz yürütülmüştür. Birinci analizde araca doğru gelen boylamasına kuvvetlerden dümenleme silindiri çapı hesaplanmıştır. İkinci analizde silindir çapı ve stroğu kullanarak silindirin hacmi elde edilmiştir. İkinci analiz esnasında çeşitli firma kataloglarından farklı tip dümenleme kontrol üniteleri seçilmiştir. İkinci analizde bulunan silindir hacmi değeri ve seçilen dümenleme kontrol ünitesinin hacmi kullanılarak bu tip araçlar için belirlenmiş ergonomik bir kullanım için gerekli direksiyonun kilitten kilide olan tur sayısı hesaplanmıştır. Bulduğumuz değer belirlenmiş değer olan i =3-5 arası olmalıdır. Üçüncü analiz yapılmadan önce dümenleme silindiri aracın üzerine yerleştirildi. Bu yerleştirme yapılırken silindirin bağlantı eksenleri ve yerleştirileceği noktanın aracın orta eksenine olan uzaklıkları önemlidir ve araç üzerine dümenleme silindirinin uygun şekilde yerleştirildiği kabul edildi. Dümenleme silindiri aracın üzerine yerleştirildikten sonra üçüncü analiz olarak aracın belden kırma noktasında oluşan geometrik şekilden yararlanılarak teorik belden kırma dümenleme açısı hesaplanmıştır.
In this thesis, I made an analysis regarding the possibility of increasing the steering angle of the articulated frame tractor. During my reserach, due to the fact that there are few references regarding this topic for analysis, I only compared my analysis model that i prepared for my search, with the information in company catalogs. In this work, three different analysis were conducted. In the first analysis, diameter of the steering cylinder is obtained by using longitudinal forces toward the tractor. In the second analysis, volume of the cylinder is obtained by using the cylinder diameter and stroke. During the second analysis, different types of steering control units were chosen by several firm catalogs. The number of tours from one lock to another lock for an ergonomic use of the steering wheel on such vehicles is obtained by using the volumes of the cylinder found in the second analysis and the selected steering control unit . The value we find should be the assigned value of i between 3 and 5. Before making the third analysis, the steering cylinder was installed on the vehicle. While installing the steering cylinder, the distance from the installation point to mid axis of the vehicle and the link axis of the steering cylinder are of special importance. I made the assumption that the steering cylinder is properly installed on the vehicle. After installing the steering cylinder, theoretical articulating point steering angle was calculated by using the geometrical shape occuring at the articulating point of the vehicle within the third analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Belden kırma dümenlemeli araç, Yanal stabilite analizleri, Eklemli araç sistemleri, Mekanik ve Hidrolik sistemler, Dümenleme sistemleri, Articulated steer vehicle, Lateral stability analysis, Articulated vehicle systems, Mechanical and hydraulic systems, Steering system
Alıntı