Karbazol/metil Etil Keton Formaldehit Reçinesi(cz/mekf-r) Komonomerinin Sentezi Ve Polimerizasyonu

dc.contributor.advisor Ustamehmetoğlu, Belkıs tr_TR
dc.contributor.author Yazıcı, Pelin tr_TR
dc.contributor.department Kimyagerlik tr_TR
dc.contributor.department Chemistry en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-13T10:16:09Z
dc.date.available 2015-07-13T10:16:09Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, karbazol (Cz)/metil etil keton formaldehit reçinesi(MEKF-R) komonomeri kondenzasyon polimerizasyonu ile sentezlenmiş ve elde edilen Cz/MEKF-R komonomerinin elektrokimyasal polimerizayonu yapılmıştır. Sentezlenen komonomer, platin elektrota elektropolimerizasyon yöntemiyle kaplanarak döngülü voltametri, empedans, kronoamperometri, korozyon ve fotokorozyon metotları kullanılarak incelemeler yapılmıştır ve optimum koşullar belirlenmiştir. Elde edilen polimerin, P(Cz/MEKF-R), özellikleri aynı şartlarda polimerleştirilen karbazolun homopolimeri PCz ve rastgele kopolimeri P(Cz-co-MEKF-R) ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen ürünlerin karakterizasyonu UV-visible, NMR, FT-IR ve floresans spektroelektrokimyasal ölçümleri, DSC, elementel ve SEM analizleri, 4.prop katı iletkenlik ölçümleri ile gerçekleştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, carbazole (Cz)/methly ethly ketone formaldehyde resin (MEKF-R) comonomer was synthesis by condensation polymerization and the product Cz/MEKF-R comonomer was electrochemically polymerize. The comonomer was coated to platinum electrode by electropolymerization. The coated comonomer was characterize by cylic voltammetry, electrochemical impedance spectroscopy, chronoamporometry, corrosion and photocorrosion methods and optimum conditions were determined. The resulting polymers P(Cz/MEKF-R), properties were compared with the carbazoles homopolymer PCz and P(Cz-co-MEKF-R) random copolymer which were polymerize under same conditions with P(Cz/MEKF-R). The resulting products were characterize by UV-visible spectroscopy, NMR spectroscopy, FT-IR spectroscopy, fluorescence spectroscopy, DSC, elementary analysis, SEM analysis and four probe solid conductivity measurements. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7482
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission en_US
dc.subject Karbazol tr_TR
dc.subject metil etil keton formaldehit reçinesi tr_TR
dc.subject elektrokimyasal polimerizasyon tr_TR
dc.subject komonomer tr_TR
dc.subject empedans tr_TR
dc.subject fotokorozyon tr_TR
dc.subject CV tr_TR
dc.subject Carbazole en_US
dc.subject methyl ethyl ketone- formaldehyde resin en_US
dc.subject electrochemical polymerization en_US
dc.subject comonomer en_US
dc.subject impedance en_US
dc.subject photocorrosion en_US
dc.subject CV en_US
dc.title Karbazol/metil Etil Keton Formaldehit Reçinesi(cz/mekf-r) Komonomerinin Sentezi Ve Polimerizasyonu tr_TR
dc.title.alternative The Synthesize And Polymerization Of Carbazole And Methyl Ethyl Ketone Formaldehyde Resin Comonomer en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7450.pdf
Boyut:
2.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama