Buhurizade Mustafa Itri Efendi Hayatı, Neva Kar'ın Makam Olarak İncelenmesi Ve Elimdeki Notası Mevcut Eserleri

dc.contributor.advisor Atlığ, Nevzad tr_TR
dc.contributor.author Gürpınar, Mehmet Haldun tr_TR
dc.contributor.authorID 16829 tr_TR
dc.contributor.department Türk Müziği tr_TR
dc.contributor.department Turkish Music en_US
dc.date 1991 tr_TR
dc.date.accessioned 2019-03-15T11:54:49Z
dc.date.available 2019-03-15T11:54:49Z
dc.date.issued 1991 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1991 tr_TR
dc.description Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 1991 en_US
dc.description.abstract Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi, İstanbul'da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olmamakla beraber 1630-1640 arasında doğmuş olduğu bilin mektedir. Anne ve babası hakkında kesin bir bilgiye sahip değiliz. Buhûrizâde lâkabının babasının veya dedesinin buhur ticareti yaptığı için aldığı zannedilmektedir. Asıl adı Mustafa'dır. Itrî şiirlerin de kullanmış olduğu Mahlasıdır. Itrî çok iyi bir eğitim görmüştür. Müzik ve edebiyat alanında vermiş olduğu eserler bunun açık bir kanıtıdır. Hat ve edebiyattaki hocası Siyahi Ahmet Efendi, müzik alanındaki hocaları ise Nasrullâh Efendi, Koca Osman, Gala tali Osman Vehbi Çelebi ve muhtemelen Hafız Post ve Derviş Ömer'dir. Itrî, gençliğinden itibaren uzun süre Ye ni Kapı Mevlevîhânesine devam etmiştir. Burası devrinin en önemli müzik okuluydu. Itrî bir Dîvân teşkil edecek kadar iyi bir şairdi ama divanına bugüne kadar rastlanmamıştır. Aynı zamanda Talik yazı da öğrenen Itrî'nin kendi Talik yazısıyla güfte mecmualarında yazıları bulunmak tadır. Itrî devrinde Sultan IV. Mehmet ve Kırım Hanı Gazi Giray' m himaye ve takdirlerini görmüştür. Itrî, Sultan IV. Mehmet'in Sara yında Başhanende İcra Heyeti Şefi ve cariyelerin hocası idi. Itrî bu görevlerin hepsini birden yürütüyordu. Itrî daha sonraları, Padişah IV. Mehmet'ten Esirciler Kethûdâ- lığını istemiş ve Padişah IV. Mehmet tarafından bu isteği derhal ka bul edilmiştir. Itrî bu görevi ömrünün sonuna kadar sürdürmüştür. Itrî 1712 yılının ilk aylarında vefaat etmiştir. Mezarı Yeni Kapı Mevlevihânesi dışında ama yeri kesin belli değildir. Makam analizine gelince: Bestekâr zeminde Neva makamını gös termiş, Meyan ve Terennüm 'de ise Şehnaz Hicaz ve Sabâ geçkileri yap mış tr_TR
dc.description.abstract Buhûrizâde Mustafa Itrî Efendi was born in the then called Yay la (Mevlânâkapı) district of Istanbul. His exact birthday is not known but it is knoown that he was born between 1630 and 1640. We don't know much about his mother and father. It is believed that he got the name Buhûrizâde because his father or grandfather was a Buhur merchant. His real name is Mustafa. Itrî is a name (nickname) he used, in signinghis poems. Itrî was well educated. His mastergieces in literature and music grove this fact. His literature teacher was Siyahî Ahmet Efen di, his music teachers were Nasrullah Efendi, Koca Osman, Galatalx Osman Vehbi Çelebi and Derviş Ömer. Itrî had most of his music training at the Yenikapı Mevleviha ne (the dervish house). Yenikapx Mevlevihane was the leading music school of thet time, and Itrî had attended there for quite a long time during his youth. Itrî was such a good poet that he could compose a Divân, but up to now nobady could find his Divân. The Talik scripts of Itrî, who had learned Talik writting at the same time, can be found in the song script magazines of the time. Itrî was most famous at the time Sultan Mehmet IV (Mehmet the hunter) ruled. He was honored and protected by the Sultan. Gazi Girayhân who was the khan of Crimea, was also a fan of Itrî and he had protected Itrî. Itrî was the first solist, maestro of the orchestra and the music teacher of the women in the palace of Sultan Mehmet IV. He served in all of these professions at the same time and the Sultan paid him more than one wage. Later, Itrî asked for the position of Esirciler Kethüdâlığı (prisoners of war directorate) and Sultan Mehmet IV. immediately accepted his offer. Itrî asked for this position because he wanted to restore this institution and he wanted to select the musically talented slaves and train them. ITrî served at this position till this death. Itrî passed away during the first months of 1712. His grave is outside the Yenikapı Mevlevihane, but its exact position is not known. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.A. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/17885
dc.language tur tr_TR
dc.publisher Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Social Sciences en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Müzik tr_TR
dc.subject Bestekarlar tr_TR
dc.subject Biyografi tr_TR
dc.subject Buhurizade Mustafa Itri Efendi tr_TR
dc.subject Neva makamı tr_TR
dc.subject Türk müziği tr_TR
dc.subject Music en_US
dc.subject Composers en_US
dc.subject Biography en_US
dc.subject Buhurizade Mustafa Itri Efendi en_US
dc.subject Neva mode en_US
dc.subject Turkish music en_US
dc.title Buhurizade Mustafa Itri Efendi Hayatı, Neva Kar'ın Makam Olarak İncelenmesi Ve Elimdeki Notası Mevcut Eserleri tr_TR
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
16829.pdf
Boyut:
10.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama