Asfalt Yol İnşaatının Tedarik Zincirinin Simülasyon Tabanlı Modellenmesi

dc.contributor.advisor Tatar, Gül Polat tr_TR
dc.contributor.author Büyüksaraçoğlu, Yalçın tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-03-03 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-03T11:26:53Z
dc.date.available 2015-07-03T11:26:53Z
dc.date.issued 2009-03-04 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Asfalt betonu, gerek üretimi gerekse de serilmesi ve sıkıştırılmasında dikkate alınması gereken prensipler açısından, inşaat malzemeleri arasında tam zamanında üretim felsefesine en iyi şekilde örnek olabilecek malzemelerden biridir. Bu çalışmanın amacı, asfalt betonu üretimi ve uygulamasına yönelik tedarik zincirinin, vaka çalışmaları sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda, akış diyagramlarının oluşturulması ve simülasyon modelinin geliştirilmesidir. Bu çalışmada, vaka çalışması olarak incelenen bir çevre yolu inşaatı projesinin, üç farklı üretim ve uygulama planına ait proje süreleri, kaynak kullanım oranları ve maliyetleri geliştirilen bu simülasyon modeli kullanılarak karşılaştırılmıştır. Üç farklı üretim ve uygulama planı için yapılan karşılaştırmalar sonucunda, gereksiz beklemelerin en aza indirildiği ve yalın üretim felsefesi ile iş programının iyi bir şekilde organize edilip, kaynakların verimli bir şekilde kullanıldığı üretim planı 1 en düşük maliyeti oluşturmaktadır. Geliştirilen simülasyon modellemeden elde edilen sonuçlar göstermiştir ki, bir inşaat projesinde uygulanacak farklı üretim ve uygulama planları, proje süresini, kaynakların kullanım oranlarını ve dolayısıyla maliyetleri büyük ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle, bir inşaat projesine başlamadan önce, projenin zamanında tamamlanarak öngörülen maliyet sınırları içerisinde bitirilebilmesi için alternatif üretim ve uygulama planları her yönüyle analiz edilmelidir. tr_TR
dc.description.abstract Asphalt concrete is one of the construction materials that may be a good example for just-in-time production philosophy in terms of the principles to be considered both in its production and placement and compaction processes. The objective of this study is to establish the flow chart of the supply chain of an asphalt concrete based on the findings of case studies, and to develop a simulation model. In this study, the results of three different production and implementation plans of a beltway construction project, which is examined as a case study, are compared in terms of project durations, resource utilization rates and costs using the developed simulation model. The comparison of these production and implementation plans revealed that Production Plan 1, in which unnecessary waits are eliminated, lean production philosophy is thoroughly adopted, and the resources are efficiently utilized, brings about the minimum cost. The results of the developed simulation model indicated that the production and implementation plans to be employed in a construction project directly influence the project durations, resource utilization rates, and thereby costs. Therefore, alternative production and implementation plans should be elaborately analyzed at the beginning of a construction project in order to finish the project within the anticipated project duration and budget. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/6450
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject asfalt betonu tr_TR
dc.subject yol inşaatı tr_TR
dc.subject simülasyon tr_TR
dc.subject modelleme tr_TR
dc.subject yalın üretim tr_TR
dc.subject asphalt concrete en_US
dc.subject road construction en_US
dc.subject simulation en_US
dc.subject modelling en_US
dc.subject JIT en_US
dc.title Asfalt Yol İnşaatının Tedarik Zincirinin Simülasyon Tabanlı Modellenmesi tr_TR
dc.title.alternative Simulation-based Modelling Of Asphalt Road Construction’s Supply Chain en_US
dc.type Master Thesis
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9275.pdf
Boyut:
5.78 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama