Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11527/9543
Title: Deprem Bölgelerindeki Betonarme Yapılarda Donatı Düzenleme İlkeleri
Other Titles: Reinforcement Detailing Requirements For The Reinforced Concrete Structures In The Earthquake Region
Authors: Öztürk, Turgut
Özkaynak, Hasan
Geoteknik Mühendisliği
Geotechnics
Keywords: Şekil değiştirme
Davranış bilgisi
Donatı düzenlenmesi
Tasarım
Denetleme.
Deformation Shape
Behavior knowledge
Detailing of the Reinforcement
Designing
Inspection
Publisher: Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Abstract: Bu çalışmada, deprem bölgelerindeki betonarme yapılarda donatı düzenlenmesinde dikkat edilmesi gereken genel kurallar ve donatı hususlarında yapı elemanlarında uyulması gereken minimum koşullar, yönetmelikler paralelinde sebepleri ile beraber incelenmiştir. Donatıların yerleştirilme biçimleri, yapıların yük altındaki davranış şekillerini etkilemektedir. Betonarme yapı elemanlarında donatının doğru olarak yerleştirilmesi için, yapı elemanlarının çeşitli yüklemeler altındaki şekil değiştirme durumunun bilinmesi gerekmektedir. Şekil değiştirme durumunun bilinmesi ile donatının teorik yeri belirlenebilmektedir. Taşıyıcı betonarme yapı elemanın yükler altında uygun davranış gösterebilmesi için teorik olarak donatının gerilme yörüngelerine paralel olarak yerleştirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla bu çalışma sırasında yapı elemanlarının yükler altındaki deformasyon şekli ve buna paralel olarak da donatı düzenleme ilkeleri incelenmiştir. Bu tez kapsamında yapıların güvenliğinde hayati önem taşıyan donatı detaylandırma ilkeleri davranış bilgisi ile beraber verilmiştir. Sonuç olarak donatı detaylandırılmasında yapıların yük altındaki deformasyon şekillerine uyulması ile en uygun betonarme davranışı sağlanmış olacaktır. Donatıların konumları iyi tayin edilmeli ve yerli yerine yerleştirildiği iyi denetlenmelidir. Aksi halde tasarım aşamasında harcanmış tüm emekler boşuna gidecektir. Donatı düzenleme kalitesinin artması için çeşitli kesme ve bükme makineleri kullanılmalı ve bu makinelerle tasarruf edilen zaman, donatı düzenlemesinde kullanılmalıdır. Böylelikle daha özenli yapılar yapılması sağlanacaktır. Yapıların deprem yükleri altında iyi davranış sergileyebilmesi için, yapılar güvenli olarak projelendirilmiş olmalı ve projenin yerinde titizlikle uygulandığı da iyi denetlenmiş olmalıdır.
In this study the general reinforcement detailing rules regarding with the reinforced concrete structures in the earthquake region and the minimum requirements for the reinforced concrete structural elements have been investigated with their reasons and parallel to the Turkish Codes. The way of reinforcement detailing, also affects the behavior of the structures under load. In order to apply a good reinforcement detailing in the structural elements, the behavior of the elements under load must be known very well. The theoretical position of the reinforcement can be determined by investigating of the deformation shape of the element. Theoretically, the reinforcements of the elements must be positioned parallel to the stress directions, so that the structural elements will behave well under load. Because of this, in this study, the deformation shape of the elements under load and with parallel to this, the reinforcement detailing requirements are investigated. The detailing requirements that carry a vital importance in the structure’s security, is given composed with the behavior knowledge in this study. As a result, if the way is followed that the structure is deformed under load, than the best behavior of the structures are obtained. The positions of the reinforcements must be determined and inspected very well. Other wise, all the calculations at the designing stage will be just waste of time. In order to increase the quality of the detailing, reinforcement bending and cutting machines must be used. The time that is saved from cutting and bending can be used in detailing the reinforcement. Consequently, the structures can be built-up more carefully and healthy. In order to built-up earthquake resistant structures, the designing projects must be prepared carefully and the inspection of the application must be done very well.
Description: Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
URI: http://hdl.handle.net/11527/9543
Appears in Collections:İnşaat Mühendisliği Lisansüstü Programı - Yüksek Lisans

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2130.pdf6.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.